X

כוחה של שִכחה

  • ט' תמוז התשע"ז
"הזכות להישכח מרשת  האינטרנט", תביעת יפית (שם בדוי) נגד חברת גוגל ישראל, היה נושאו של משפט מבויים שערכו לאחרונה תלמידי מגמת המשפטים בחטיבת הביניים "חשמונאים". על פי כתב התביעה, יפית, סטודנטית מצטיינת לחינוך שנה ג' באוניברסיטת תל אביב, מתקשה למצוא עבודה פעם אחר פעם, למרות ציוניה הגבוהים וההתרשמות הטובה ממנה בראיונות הקבלה. הסיבה: פסק דין שנפסק לה על מעידה חד פעמית על שימוש בסמים לצריכה עצמית ושהועלה לרשת. תלמידי המגמה, מכיתות ז' ו- ח', ניהלו את המשפט, כשהם מייצגים את התביעה וההגנה. "העדים" היו עורכי דין שליוו את המהלך; "התובעת יפית" הייתה  עו"ד ענבל הופמן, אשר עושה הסבה להוראה באוניברסיטת תל אביב, ו"הנתבע" היה רועי קריב, איש חינוך, בעל השכלה משפטית, ששימש במשפט עצמו כסמנכ"ל 'גוגל ישראל'. הסוגיה המרכזית שנדונה במשפט היתה מדוע הנתבעת, שריצתה את עונשה, מרצה עונש נוסף, כשאינה מצליחה לעסוק בתחום החינוך שכה חלמה עליו, ומנגד, זכותם של בתי הספר להימנע מהעסקת מורה שצרכה סמים. פסק הדין שהוכרע ע"י קהל הצופים, היה כי זכות הציבור לדעת וחופש הביטוי גוברים על הזכות לפרטיות והזכות לשם טוב שנתבעו ע"י יפית. בתמונה: תלמידי "חשמונאים" ביושבם בבית המשפט
חדשות העיר חדשות העיר משני

art