X

כתבה גל גפן בבת ים

  • י"ב אדר התשע"ה
מאבק על כיסא זה או אחר, זו המהות של הקיום שלנו. הפעלת אוטובוסים בתוך העיר בשבת היא בבחינת פריצת גבול והעירייה צריכה ויכולה לעצור זאת". סגן ראש העירייה מטעם סיעת ש"ס, רפי ברנז: "מדובר בארגון פרטי שמפעיל תחבורה באופן פרטי, ללא כל קשר למדינה או מי מהזרועות שלה, כך שלמעשה גם אם אנחנו רוצים לעצור אותם- אין לנו שום דרך חוקית אפשרית לעשות זאת. הוצאנו הודעה משותפת של הרבנים בעיר ובה אנו קוראים לתושבים לשמר את השבת המקודשת מכל משמר, מאחר וזה עניין שהוא בעל חשיבות עליונה".
כללי

art