n

חופשה בחגים ובחו"ל: בעד ונגד

השמיים נפתחו כמעט לכל המדינות ללא חובת בידוד של שבוע (כל החוזרים מחוייבים בבידוד של 24 שעות או עד קבלת תוצאות הבדיקה בנתב"ג)