X

עורכי דין

מדריך להתנהלות נכונה בחקירה משטרתית: איך להתמודד נכון

רבים נוטים לחשוב כי חקירה במשטרה היא מעמד מפוקפק השמור לאחרוני העבריינים; בפועל גם אנשים מן השורה עלולים למצוא את עצמם נתונים לחקירה. מצבים יומיומיים כגון תאונת דרכים, סכסוך שכנים או אפילו תלונת שווא, כל אלו ועוד, יכולים להיתרגם לסיבה מוצדקת בה מתבקש אדם לסור בדחיפות לתחנת המשטרה לצורך בירור הנסיבות.

מערכת 02.07.24