X

זה קורה: משרד האנרגיה פועל לביטול תאגידי המים

עיריית ר"ג בראשות ראש העיר כרמל שאמה הכהן מובילה את המאבק לביטול תאגידי המים ולאחרונה פתח שר התשתיות פתח לקידום המהלך

תאגיד מי רמת גן
תאגיד מי רמת גן
בשנים האחרונות היינו עדים כולנו לטענות שונות הנוגעות לתאגידי המים העירוניים, תלונות על שירות לקוי, מחירים מופרזים ולא תואמים את הצריכה ועוד. כעת, נודע כי שר האנרגיה אלי כהן, פועל לביטול תאגידי המים והעברתם חזרה לעיריות השונות ברחבי הארץ. על פי המידע, פנה המשרד לציבור הרחב על מנת לשמוע את דעתו על המהלך שמקדם השר. יש לציין כי עיריית ר"ג בראשות ראש העיר כרמל שאמה הכהן,מובילה את המאבק לביטול תאגידי המים. ״:מזה שנים אנחנו מובילים את המאבק לסגירת תאגידי המים מתוך הבנה שהם פשוט לא משרתים את הציבור נאמנה.מדובר במאבק מורכב שנדרשת בו עמדה של הממשלה.בשנתיים האחרונות וביתר שאת מה07.10 מובן שהקשב לנושא היה נמוך. לשמחתי, משרד האנרגיה הרים בעת האחרונה את הכפפה ורוצה לשמוע את עמדת הציבור בעיניין. אני והעירייה בראשותי חשים מחויבות עמוקה לנושא ועל כן ביקשתי ליידע את הציבור שיש מי שרוצה לשמוע את דעתו הנחרצת בעיניין. תושבי העיר חייבים להבין שאנחנו צריכים איתם איתנו במאבק הזה, והפעם באמצעות מתן מענה לקול קורא של משרד האנרגיה. אני קורא לתושבים לקחת חלק פעיל במאבק ולהשיב לקול קורא״.
עמוד הבית ראשי

art