X

מינהלת להתחדשות העירונית בכל השכונות הוותיקות בעיר הוקמה במינהל הנדסה בעיריית רחובות

המנהלת תעסוק בקידום התחדשות העירונית בשכונות אושיות, מילצ'ן, נווה מרמורק ודניה, המצטרפות לתכניות שכבר אושרו למתחמי פינוי בינוי במתחם דרך האצ"ל ובשכונת שעריים

  • כ"ה תמוז התשפ"ג
מינהלת להתחדשות העירונית בכל השכונות הוותיקות בעיר הוקמה במינהל הנדסה בעיריית רחובות
רחובות היא אחת מהערים המובילות בישראל בנושא ההתחדשות העירונית. במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית מקודמות כיום אלפי יח"ד בעיר ועל כן הצורך במנהלת עירונית שתתכלל את הנושא עלה בשנים האחרונות. לאור זאת הוחלט בעירייה על הקמת מנהלת התחדשות עירונית במינהל הנדסה בשיתוף פעולה עם הרשות להתחדשות עירונית שתסייע במימונה החלקי של המנהלת.  בכך מצטרפת המנהלת העירונית ברחובות לכ-43 מנהלות עירוניות שכבר הוקמו ברחבי הארץ.  מטרתה של המנהלת היא קידום תהליכי התחדשות עירונית בהתאם למדיניות העירונית. מטרה נוספת היא מתן מענה שוטף לשאלות והתלבטויות רבות שעולות בקרב דיירים השותפים לתהליכי התחדשות עירונית או כאלו השוקלים להצטרף לתהליך זה. הקמת המנהלת במינהל הנדסה, הכפופה למהנדסת העיר, דלית הראל, מקנה יתרונות רבים לקידום תהליכי התכנון ומענה שוטף ונהיר לתושבים.  המנהלת תעסוק בסיוע וקידום התחדשות עירונית ובנייה של אלפי יחידות דיור בשכונות הוותיקות של העיר, בדגש על מבני מגורים שנבנו לפני 1980, וזאת על ידי הנגשת המידע לתושבים, ליזמים ולבעלי מקצוע באמצעות כנסים, מתן סיוע לדיירים בהתארגנות לקראת בחירת נציגות מטעמם. המנהלת העירונית תהיה אחראית על ליווי בעלי הדירות והתושבים לאורך כל תהליכי ההתארגנות, תוך הגברת השקיפות והוודאות לכלל הגורמים המעורבים.  המנהלת עתידה לטפל בהליכי התחדשות עירונית בכלל העיר, מלבד שכונת קריית משה לה הוקמה מנהלת ייעודית לפני מספר שנים. כידוע העירייה מקדמת מספר תוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית לשכונות שלמות בעיר כגון שכונת מילצ'ן, שכונת אושיות, שכונת נווה מרמורק ושכונת דניה. תוכניות אלו מצטרפות לתוכניות שכבר אושרו למתחמי פינוי ובינוי ברח' האצ"ל ובשכונת שעריים.  עם הקמת המנהלת, כלל תוכניות ההתחדשות העירונית ילוו באופן צמוד עם נציגי המנהלת והגורמים הרלוונטיים במנהל הנדסה וה.ל.ר, זאת על מנת לקדם את התוכניות הללו בצורה מהירה אך מסודרת שתעניק מענה שוטף לדיירים בשכונות אלו.  לאחרונה הושלם תהליך בחירת מנהל המנהלת התחדשות העירונית. לתפקיד נבחר נדב שפירא, בעל תואר שני בתכנון ערים מהטכניון אשר כיהן בשנתיים האחרונות כראש היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה עירייה. עם גיבוש צוות המנהלת העירייה תקבע ותפרסם לתושבים ימים ושעות קבלת קהל בהם יוכלו להגיע/לטלפן ולקבל את מלוא המידע על ההתחדשות העירונית בשכונה שלהם.
עמוד הבית ראשי חדשות רחובות רחובות

art