X

חולון: רואים ירוק בעיניים

תכנית חדשה לפיתוח אזור התווך שבין שכונות המגורים לאזור התעשייה שכוללת שרשרת של שטחים ירוקים מהחווה החקלאית ועד למקווה ישראל

חולון: רואים ירוק בעיניים

בקרוב תוצג בפני הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תכנית לפיתוח אזור התווך שבין שכונות המגורים לאזור התעשייה וזאת במסגרת תכנית האב לפיתוח מרחבים ציבוריים פעילים.

מדובר בתכנית ייחודית ופורצת דרך, המציבה בראש סולם הערכים את ערכי הטבע, האקולוגיה ובעלי החיים ויוצקת תכנים חדשניים של חקלאות עירונית. בכוחה של התוכנית לייצר מקום חדש בעיר עבור תושביה ומבקריה, שיהפוך למוקד ציבורי מחולל שינוי בעיר ויאיץ את הפיתוח בדופן אזור התעשייה לפי התפיסה של עירוב שימושים המעודדת עירוניות פעילה ושוקקת חיים.

התכנית כוללת שרשרת של שטחים ירוקים המתחילה בחווה החקלאית ומסתיימת במקווה ישראל ותהיה חלק ממערך ירוק שיכלול את כל העיר. השטחים שנכללים בתכנית הינם מתחם החווה החקלאית, חורשת נווה ארזים ומתחם הרצפלד.

"אזור התווך" שמפריד כיום בין אזורי התעשייה והמגורים, יהפוך  ל"שִׁידרה ירוקה" שתייצר חיבור בין המרקמים באמצעות שטחים פתוחים ועירוב שימושים. חזון השִׁדרה הירוקה הינו פיתוח מרחב ציבורי רב תחומי שישמש תשתית קהילתית ירוקה שתחבר בין חלקי העיר.

מטרת התכנית הינה לפתח ולהעצים את ערכי הטבע, האקולוגיה והחקלאות במתחם, להנגיש אותם ולשלב בהם פעילויות בנושאים אלה עבור תושבי השכונות הסמוכות ועבור תושבים מרחבי העיר.

התכנית תקדם ותשלב חקלאות מסורתית וחדשנית ותכלול פעילויות מגוונות שיתפרסו על פני כל שעות היום. התכנית תייצר מקום שמחבר את התושבים לאדמה ולטבע, לעיר ולקהילה, ותעודד יצירת קהילות בעיר, טיפוח יזמות, וחיזוק הזהות המקומית סביב נושאים אלו.

השִׁידרה הירוקה תשלב בין מרחבים פתוחים ונגישים למרחבים מבוקרים ומנוהלים. המרחבים המנוהלים יוקדשו ללימוד ולפיתוח של חיים חקלאיים במרחב העירוני, תוך שילוב בין שיטות חקלאות מסורתיות לרעיונות של קיימות וטכנולוגיות עכשוויות, והם יכללו כיתות לימוד, חממות, מעבדת מחקר, שטחי חקלאות מעובדים, שטחים לפעילויות פנאי, ומרכז מבקרים ומרכז חקלאות טיפולי.

המרחבים הפתוחים יכללו שטחי טבע עירוני לשימור ולשיקום, מרחבי מפגש, יער עירוני, הגלריה העירונית, שטחים מגוננים למנוחה עם מתקני משחק חופשי, שבילי אופניים והולכי רגל, מרחבי יצירה, מרחבי חקלאות, דפנות פעילות, תוואי מים לטיפול במי נגר עילי ובריכות אקולוגיות וכו'.

המתחם יכלול גם פיתוח קונספט ייחודי למגורים, המשלב דיור מכליל בדגש קהילתיות, חקלאות וקיימות. כמו כן, מתוכנן לשלב פתרונות חדשניים של חקלאות עירונית בכל המתחמים ובכל השימושים, שיכללו שילוב של גגות ירוקים, קירות ירוקים וחקלאות מנותקת מצע.

להכנת התכנית בראשות מינהל ההנדסה העירוני גויס צוות מתכננים רב-תחומי, המתמחה בתכנון סביבתי ובעל ניסיון בתכנון פרויקטים של שטחים פתוחים.

ראש העיר- מוטי ששון: "יש ערך רב לשטחים פתוחים בלב העיר ומתחמים אלו הינם משאבים עירוניים ייחודיים, שפיתוחם יתרום לחוסנה של העיר, לאיכות החיים של תושביה ולבריאותם. באמצעות תכנון נכון ניתן להגן עליהם ולמקסם את תועלת התושבים מהם."

מרחב חקלאי עירוני – רחוב המלאכה בעתיד_ – הדמיה גלעד-שיף אדריכלותצילום: מרחב חקלאי עירוני – רחוב המלאכה בעתיד_ – הדמיה גלעד-שיף אדריכלות

רחוב המלאכה העתידי- הדמיה: גלעד-שיף אדריכלות

 
חדשות חולון

art