X

איך מגשימים משאלות?

  • י' חשון התשע"ח
בספר "תפוח המשאלות" מאת ליאת קרן מגלים הילדים איך אפשר להגשים משאלות. לספר שני חלקים: הראשון מציג את סיפורו של מתן שבזכות עץ תפוחים הגדל בחצר ביתו לומד איך מגשימים משאלות. החלק השני הוא "יומן הגשמת משאלות" המורכב מדפי עבודה הפונים לקוראים הצעירים ומלווים אותם צעד אחר צעד במסע להגשמת משאלותיהם. בשלב הראשון פורשים הילדים את המשאלות השונות שלהם, לאחר מכן הם מציינים ליד כל אחת מהן מתי היו רוצים שתתרחש ואיך לדעתם יוכלו לגרום להן לקרות. אחד הכלים שיכולים לסייע לילדים לגרום למשאלה להתממש הוא לבקש עזרה מאחרים. דף עבודה נוסף מבקש מהם לציין מי יוכל לסייע להם בהגשמת רשימת המשאלות. בשלב הבא הם מתבקשים להעלות על הכתב את העצות שקיבלו ולבנות לוח זמנים ליישומן. בסיומו של הספר יכולים הילדים לרשום כל מה שלמדו מתהליך הגשמת המשאלות שלהם וליצור רשימת משאלות חדשה. הספר מעודד שיח על משאלות ומימושן ובוחן בשפה בהירה את מגוון האפשרויות עד ההגעה למסקנה המתבקשת, שמתוך תכנון, שיתוף ועשיה יגדלו סיכוייה של המשאלה להתממש. לילדים בגילאי 7-5. לספר תו תוכן מטעם מכון אדלר. (איורים נפלאים: רות קינן. הוצאת הספרים "קרן מדיה", 49 עמודים).
ספרים

art