X

הטריפה עליו את דעתו

  • כ"ג אלול התשע"ז

רונן דמארי

התובעת בשנות העשרים לחייה הגישה את התביעה לבית משפט השלום בעיר. בתביעה מתואר כי האשה החלה בביצוע הטיפולים בחודש ינואר האחרון בשל קרע בירך ממנו סבלה לאחר שעברה תאונה. היא רכשה כרטיסיה של עשרה טיפולים והספיקה לבצע שלושה מהם בטרם פנה אליה המעסה והודיע לה כי עליה "להגביר" את תדירות הטיפולים וביקש ממנה לקבוע טיפול ביום שישי שכן התפנה לו מקום. התובעת נענתה להמלצה והגיעה למכון וגילתה כי בניגוד לטיפולים הקודמים, הבריכה הייתה ריקה מאדם ואילו התובע היה ללא חולצה. בתביעה נטען כי המטפל נמנע מלבצע את הטיפול באמצעות מצופים בניגוד לפעמים הקודמות, ככל הנראה בשל רצונו ליצור עמה מגע ישיר. לטענתה, במהלך הטיפול הנתבע חיכך את איבר מינו באיברים שונים בגופה במספר הזדמנויות ובתנוחות שונות. התובעת מציינת כי ניסתה לחמוק מכך, אולם המטפל שב והצמיד אותה אליו בכל פעם מחדש כשהוא מבקש ממנה שלא לזוז. עוד נטען כי המטפל נגע באיבריה המוצנעים, כשהוא מנשק את עורפה ונושף אוויר לתוך אוזנה בשעה שהוא אוחז בה בחוזקה. עוד נטען כי לקראת סיום הטיפול, המטפל הודה באוזני התובעת כי הוא עושה מעשה אסור אולם היא "מטריפה אותו". בתביעה נטען כי: "לאורך כל הזמן בו ביצע הנתבע את המעשים המזעזעים בתובעת, הייתה התובעת מבוהלת ומשותקת, והפעולות בוצעו בניגוד להסכמתה מדעת תוך פגיעה באוטונומיה שלה על גופה, מבלי שיכולה הייתה להפסיקו... במהלך האירועים הנתבע הפעיל כוח פיזי משמעותי אשר מנע מהתובעת להתנגד. במועד הטיפול הייתה התובעת חלשה מאוד וכאובה מאוד בשל התאונה שעברה ועל כן לא היה לה גם הכוח הפיזי להתנגד למעשיו. התובעת הייתה מפוחדת מאוד וחששה כי פעולה כזו או אחרת שתבצע כלפי הנתבע עלולה לדרדר את הסיטואציה עוד יותר, בשים לב לכך שהבריכה הייתה ריקה מאדם". עוד נאמר בתביעה: "התובעת הינה אשה דתיה ולא ידעה כיצד להגיב בזמן האירועים. התובעת נכנסה למעין "שיתוק" שלא אפשר לה להפסיק את הפגיעה המינית הקשה שבוצעה בה ועד היום היא כועסת על עצמה, שלא הצליחה לאסוף כוחות ולהפסיק את התקיפה". עורכי הדין עמיקם חרל"פ ומיכאל אלנתן טוענים בתביעה: "נראה כי "הטיפול" שהעניק הנתבע לתובעת כלל לא היה בבחינת טיפול, אלא היה בבחינת ניסיון להביא עצמו לפורקן מיני. בפעולות אלו בחר הנתבע לפרוץ את גבול המגע הטיפולי והמקצועי, תוך שפעל בניגוד גמור לנורמות ההתנהגות שבין מטפל למטופל ובניגוד לדין האזרחי והפלילי. ברור לכל בר דעת כי לא מדובר בפעולות שיש בינן ובין הטיפול דבר". בתביעה נטען כי בידי התובעת תכתובות וואטס אפ והודעות שהוחלפו בינה לבין המטפל, המוכיחות כי הוא פגע בה מינית. התובעת מבקשת כי בית המשפט יפסוק לה את מלוא הפיצוי הקבוע בחוק ההטרדה המינית, העומד על 120,000 שקלים ובנוסף פיצוי בגין כאב וסבל והחזר עלות כרטיסיית הטיפולים שרכשה במכון. בית המשפט צפוי לדון בתביעה במהלך החודשים הקרובים
חדשות העיר

art