X

"לא נשלם עד שההחלטה תשתנה"

  • כ"ב אלול התשע"ז

מי ליאור

מועצת ההורים העירונית בראשל"צ החליטה שלא לשלם תשלומי הורים עד לשינוי החלטת שר החינוך נפתלי בנט בנושא. בכך מצטרפת ראשל"צ לבתי ספר בערים נוספות ברחבי הארץ, הנוקטים באותה עמדה. בישיבת מועצת ההורים העירונית שנערכה בבית הספר נוה דקלים, בה נטלו חלק שלושים יושבי ראש מוסדיים, טען המיעוט שבהם כי אין לעצור את התשלום מחשש שיבולע לתלמידים. לעומתם, הכריע הרוב כי לא ישולמו תשלומי הורים ובכך נתקבלה ההחלטה. למצדדים בתשלום, השיב יו"ר מועצת ההורים העירונית רוני עקירב ואמר כי יתכן שהפגיעה תהיה מינורית, אך זו תשתלם לטווח ארוך. בתוך כך הדגיש כי יש להיאבק ולהילחם עד להשגת היעד אשר יקל על נטל התשלומים להורים. רוני עקירב הוסיף ואמר: "מי שחושב שנצליח ללא מאבק עיקש לגרום למשרד החינוך להקל את נטל התשלומים טועה ומטעה". יו"ר הנהגת ההורים העירונית אבי צרף, קרא להורים להימנע מהתשלום עד להודעה חדשה ואמר: "לאחר חג הסוכות נתכנס שוב ונחליט על המשך דרכנו, בכפוף להחלטות פורום ועד ההורים הארצי".
אבי צרף
רוני עקירב
חדשות העיר חדשות העיר משני

art