X

מעלים ההכנסות

  • ט"ז אלול התשע"ז

רונן דמארי

קבלן שיש נעצר ושוחרר בערבות בבית משפט השלום תל אביב, בחשד כי העלים הכנסות שמקורן בעבודתו ומהשכרת מספר דירות שבבעלותו. הקבלן נחקר על ידי חקירות מס הכנסה מרכז. כמפורט בבקשת המעצר, בעקבות פעילות של משרד החקירות, עלה חשד כי קבלן השיש אינו מדווח על מלוא הכנסותיו לרשות המסים. בעקבות כך, נפתחה נגדו חקירה גלויה, במסגרתה נערך חיפוש בביתו ובעסקו ונתפסו מסמכים ממנו וממייצגו. מממצאי החקירה עד כה עולה כי על פי החשד הקבלן לא העביר למייצגו את כל העתקי החשבוניות לצורך דיווחן לרשות המסים, כמו כן, הקטין את סכומי העסקאות בהעתקי החשבוניות שכן העביר. בעשותו כן, הקטין את הכנסותיו בשנים 2013-2015 במאות אלפי שקלים. כמו כן, נתגלה כי הקבלן משכיר מספר דירות ואינו מדווח על מלוא הכנסותיו משכירות. בבקשת המעצר בעניינו נאמר בין היתר: "מן האמור לעיל עולות ראיות לכאורה ולפיהן מיוחסות לחשוד עבירות של העלמת הכנסות בסכום כולל הנאמד לסך של מאות אלפי שקלים, עבירות שנעשו על ידו במזיד, בערמה ובתחבולה". עוד נאמר בבקשה כי מדובר בחקירה סבוכה ומסועפת הנמצאת בראשיתה ומצריכה ביצוע פעולות נוספות רבות ומגוונות. רשות המיסים הסכימה לשחרורו של החשוד רק לאחר שחתם על התחייבות עצמית על סך רבע מיליון שקלים, הציג ערבות צד ג' על סך 150,000 שקלים והציג ערבות בנקאית או סכום מזומן של 50,000 שקלים. בנוסף רשות המיסים עמדה על כך שיינתן בעניינו צו עיכוב יציאה מהארץ למשך חצי שנה. חקירת הפרשה ממשיכה להתנהל בפקיד השומה חקירות מרכז.
חדשות העיר

art