X

יוזמה מבורכת

  • ט"ז אלול התשע"ז

מי ליאור

שיתוף הפעולה בין קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) לבין יחידת הצעירים באגף הנוער, והמשנה לראש העירייה דורון אוזן, מאפשר לסטודנטים תושבי העיר הטבה משמעותית למימון לימודי תואר. על סכום ההלוואה העירונית הניתנת בשבע השנים האחרונות לסטודנטים בסך 12,000 שקלים, תתווסף מעתה ההלוואה החדשה המורחבת בסך 20,000 שקלים מקרן שכ"ל. שיתוף הפעולה עם קרן שכ"ל מאפשר לסטודנטים תושבי ראשון (הלומדים בכל המוסדות האקדמים בארץ), לקבל סכום של עד 20,000 ₪ בשנה בפריסת תשלומים רחבה, בחלק גדול מהמקרים ללא ריבית (מותנה באישור מוסד הלימודים). בין היתר תינתן אפשרות של דחיית החזר הקרן עד לאחר סיום התואר. המשנה לראש העירייה ומחזיק תיק הצעירים והנוער, דורון אוזן: "מדובר בצעד חשוב המאפשר לנו להרחיב את הסיוע באופן נרחב יותר לסטודנטים תושבי ראשון המעוניינים לרכוש השכלה וחלקם מעוטי יכולת, ללמוד "בראש שקט". לפני תשע שנים לערך התחייבתי יחד עם ראש העיירה דב צור, לדאוג לכך שבראשון לציון ייכנסו למעגל הלימודים האקדמים כמה שיותר צעירים. לשמחתי היזמה קבלה את ברכתו של דב צור והתוכנית הוכיחה את עצמה. אני מברך את השותפים החדשים בקרן שכ"ל שנסכימו להצטרף ולסייע לנו לסייע לסטודנטים ללמוד בראש שקט ולהגיע להישג המיוחל". מנהלת קרן שכ"ל, אליס גולדהירש: "מטרתה של קרן שכ"ל לסיע לציבור הסטודנטים להתרכז בלימודים ולא במימון התואר, על ידי הסרת המכשולים הכלכליים הניצבים מולם. אין ספק כי ההשכלה הינה השקעה לטווח ארוך, ובונה את דור העתיד של מדינת ישראל. לאחר סיום התאר כשהאמצעים הכספיים של הסטודנטים גדלים, אלה יוכלו בקלות יתר להחזיר את חובם הכספי למוסד הפיננסי המלווה. אנו מברכים על שת"פ עם דורון אוזן מחזיק תיק הצעירים והנוער ששם לו למטרה לסייע לסטודנטים בראשל"צ ומשקיע מזמנו ומרצו למטרה". לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לדורון אוזן מחזיק תיק הצעירים והנוער 03-9547766 או 2577079 – 052 .  
דורון אוזן
חדשות העיר חדשות העיר משני

art