X

"לא נשאר מקום פנוי"

  • ח' אלול התשע"ז

מי ליאור

"ביום הראשון להרשמה למוסדות החינוך רשמתי את בתי לבית הספר הממ"ד הראל. משום מה העירייה בחרה לשבץ אותה באלטרנטיבות שהעמידה לנו. כיצד יתכן שביום ההרשמה, בשעת בוקר מוקדמת, המכסה הייתה מלאה?" שואלת בפליאה האם שמסרבת לשלוח את בתה לבית הספר. האם שמלינה נגד העירייה, זועמת על הדרך שעברה מאז שקיבלה לדבריה את ההודעה על הצבת בתה בכיתה א', בבית הספר זבולון המר ולא בבית הספר הראל, שהיה בעדיפות ראשונה מבחינתה. האם מסבירה: "בעת ההרשמה מחייבת אותך העירייה לבחור גם באפשרות שנייה. מאחר שכבר ביום הראשון להרשמה נכנסתי לרישום בין השלושה הראשונים, לא היה ספק בלבי שבתי תשובץ על פי בקשתי לבית הספר הממ"ד הראל. מסתבר שהולכתי שולל. אף שערערתי פעמיים על ההחלטה וכיתתי רגליים בלך ושוב, העירייה לא זזה מעמדתה ודבקה באלטרנטיבה שהעמידה לרשותי". אומרת האם ומוסיפה: "אנחנו משויכים לבית הספר הממ"ד הראל. במסגרת הקשרים בין הגן שבו למדה "קשת בענן", לקחה בתנו חלק בפעילויות רבות, כך למשל, מדי שבוע רב בית הספר לימד את ילדי הגן את פרשת השבוע בבית הספר. היא צברה חברים משתי המסגרות ובשעות אחר הצהריים שיחקה עם אותם ילדים מהשכונה. מאותן סיבות גם השכמתי קום, כדי להיות בין הראשונים לרשום אותה להראל, כדי שהמעבר מהגן יחד עם חבריה יהיה קל יותר". עוד טוענת האם כי מבירורים נוספים שעשתה בין הורי הילדים האחרים בגן של בתה, התברר לה כי כולם רשומים להראל ואין איש מהם בבית ספר זבולון המר או סיני. "מדוע בתי צריכה להתמודד על מקום פנוי אחד, לאחר שהקדמנו להרשמה והיינו לגמרי ראשונים בתור. משהו כאן נראה מוזר ותמוה. אני מבקשת לקבל תשובה עניינית ולהתייחס לשאלה הנוקבת, כיצד לאחר שלושה הורים שנכנסו לפניי ביום הראשון להרשמה, כבר העסק היה סגור?" מהעירייה נמסר: "שיבוץ לבית ספר נקבע על פי קריטריונים מוגדרים. בבית הספר המדובר התפוסה הייתה מלאה ולכן בקשתה נדחתה. עוד נאמר לפונה כי ברגע שיתפנה מקום, התלמידה תשובץ לבית הספר וכך היה, בשבוע האחרון התפנה מקום והתלמידה שובצה בבית הספר, כבקשת המשפחה".  
חדשות העיר

art