X

מושיוב מבקש דיון מקיף

  • ה' אלול התשע"ז

רונן דמארי

במכתב שהעביר בשבוע שעבר לראש העיר, דב צור, הוא כותב בין היתר: "אבקש להעלות לדיון במליאה את נושא חיזוק המבנים בעירנו במסגרת תמ"א 38. אנו עדים פעם אחר פעם לרעידות אדמה שהתרחשו ברחבי העולם, רעידות האדמה באיטליה, ביוון, קפריסין ותורכיה מרמזים על כך שלא לעולם חוסן ומה שצריך להטריד אותנו שאירועים אלו מתקרבים לאזורנו. בתרגיל האחרון שערך פיקוד העורף עם כל גורמי הביטחון האחרים, הודיעו אנשי המקצוע כי רעידת אדמה היא וודאית ותתרחש בעשור הקרוב. אנו כנבחרי ציבור שאמונים על בטחון התושבים חייבים לשאול את עצמנו אם עשינו את המקסימום וכיום המצב הנתון הוא שכל הפרויקטים, או לפחות רוב רובם במרכז העיר מוקפאים, ועובדה זאת מלמדת שיש לנו עדיין מה לעשות". עוד כותב מושיוב: "אבקש לערוך דיון מעמיק בסטטוס תמ"א 38 העכשווי ובדרכי הפתרון לבעיה, בין אם לאפשר המשך תמ"א 38 עפ"י הוראות הממשלה ובין אם בדרך של העברת/מתן זכויות נוספות ליזמים בעלי מגרשים ריקים. כמו כן אני מציע שנדרוש שהצגת הפתרונות ע"י גורמי העירייה המקצועיים תהיה באופן שיוצג התהליך כולו, כולל הערכות ללוחות זמנים לטיפול בבקשה עד להיתר מלא". ל"גל גפן" הוא אמר השבוע: "מדובר בנושא חשוב מאוד לכלל תושבי העיר, כמ"מ יו"ר הדירקטוריון של החברה הכלכלית אני מקבל פניות רבות מתושבים שתקועים עם פרויקטים של תמ"א 38. אני יודע שראש העיר עושה מאמצים מירביים וחברי למועצה אוהד אוזן שמחזיק את התיק משתדל לקדם את הנושא כמיטב יכולתו, אולם למרות זאת אנו חייבים למצוא דרך לפתור את הבעיה ולקדם את ההיתרים לחיזוקי מבנים כי הזמן הוא מרכיב קריטי בהיערכות לרעידות אדמה". מלשכת ראש העירייה נמסר: "המשכיל בעת ההיא יידום".
חדשות העיר חדשות העיר משני

art