X

"לשפר תנאי העסקה של דור ב'"

  • ה' אלול התשע"ז

רונן דמארי

המדובר בעובדים שנקלטו בעבודה לאחר חודש מרץ 1999, תאריך בו נחתם הסכם על ידי השלטון המקומי המסדיר את תנאי העבודה של העובדים ברשויות המקומיות. כפועל יוצא מכך, חלק לא מבוטל מעובדי עיריית ראשון לציון, אינם זכאים לתנאים של חבריהם לעבודה המוגדרים כעובדי דור א'. במסדרונות העירייה יודעים לספר על מצבים בהם שתי עובדות מבצעות את אותה העבודה בדיוק, אולם אחת מהן זוכה לתנאי שכר טובים יותר מרעותה. המציאות המדוברת מאפשרת גם מצבים בהם עובד שנקלט לעבודה בחודש אפריל 1999 זוכה לתנאים פחות טובים באופן משמעותי מאלו שזוכה להם חברו שנקלט כעובד עירייה חודשיים לפניו. יצוין כי דעבול העלה את הסוגיה בעבר, אולם לטענתו היא לא זכתה למענה הראוי ולכן החליט לשוב ולהעלות את הנושא. בהצעתו לסיפור שכרם של עובדי דור ב' הוא כותב בין היתר: "מזה מספר שנים ובאיחור ניכר מיום הבטחתך בפני מועצת העיר ובהרמת כוסית בפני העובדים, כי יש בכוונתך לפעול למען שיפור שכרם של עובדי דור ב'. לצערי הרב הבטחה זו לא יצאה מן הכוח אל הפועל ועובדי עירייה רבים תלו תקוותם לשווא. כאשר הם משתכרים שכר מינימום... ". לראש העיר, דב צור, הוא כותב: "כידוע לך ולחברי המועצה, שכר עובדי דור ב' הינו שכר עבדות, כאשר הם למעשה עושים את אותה עבודה כמו עובדי דור א', לכן יש לפעול למענם בכל הכוח ולשפר את תנאי השכר שלהם. לאור כל זאת, אבקש כי מועצת העיר תמנה ועדה בהשתתפותם של חברי המועצה, מנהל כ"א, יו"ר ועד העובדים ונציג ההסתדרות, בכדי לבחון את נושא שיפור תנאי שכרם של עובדי דור ב', ברמת הסכם שכר מקומי". מלשכת ראש העירייה נמסר: "אסף דעבול יודע היטב כי נושא השכר של עובדי דור ב' מנוהל ברמה הארצית. לו היה מתעדכן, היה בוודאי יודע על התנאים המשופרים לעובדי דור ב' הכוללים בין היתר הסכם קיבוצי חדש, העלאת שכר לדרגים הנמוכים ובכלל העלאת שכר המינימום. ראש העירייה פועל בדיוק כפי שהתחייב ומעלה בכל פורום רלוונטי את טענותיהם המוצדקות של עובדי דור ב' והפערים הבלתי נסבלים שהמדינה גרמה במערכת".  
חדשות העיר

art