X

תעלומה בסיני/ יורם עוזיאל

  • כ"ח אב התשע"ז
"המקום נקרא ´החווה הסינית´. אזור מדברי חלק, היו בו מבנים בודדים ושרידי מכונות חקלאיות שעליהם כתוביות בשפה שנראתה לחיילים כסינית, ולמעשה הייתה יפנית. כך זכה המקום לשם ´החווה הסינית´. באמת הייתה זו חווה חקלאית ניסיונית שבנו המצרים בעזרת מהנדסים יפנים. הם חפרו תעלות ובארות השקיה, ולצדן ניטעו דקלים. הכביש שעבר בחווה הוליך לתעלת סואץ." כך מתפתחת תעלומה בתוך הקרב שהתרחש בסיני באזור תעלת סואץ, במלחמת יום כיפור. שנים מספר אחרי המלחמה והסכם השלום עם המצרים, קבוצת צעירים חוזרת לחפש במדבר סיני הסבר לתעלומה היסטורית שמקורה בימי הנבטים, אלו ´אדוני המדבר´ כפי שכינה אותם חוקר הנבטים הנודע, פרופסור אברהם נגב. אהבת נעורים וייצר הרפתקאות מובילים להתארגנות למסע מסובך בעומק חצי האי סיני, הדורש פתרונות מכאניים מתוחכמים, וגם אומץ, נחישות וכבוד לזולת. יורם עוזיאל המחבר, יורם עוזיאל, יליד 1954, גדל בחיפה והיה חבר בתנועת הצופים. מתגורר ביודפת שבגליל, מהנדס ואוהב מכונות מילדותו. למחבר המצאות ופטנטים רבים בנושא עבירות רכבים בשטחים קשים, וגם בתחום ציודי מדידה מדויקת של רכיבי מוליכים למחצה.
ספרים חדש על המדף

art