X

אדמה קשה אנשים קשים/ דן אפרת

  • כ"ח אב התשע"ז
ספר זה, "אדמה קשה אנשים קשים", נכתב בידי דן אפרת, איש משוב כפר יהושע, ילדי שנת 1936. זהו ספרו השני באותו שם, והוא השני בטרילוגיה המגישה לקוראים בני המאה ה - 21 אך מעט משחוו עובדי האדמה במאה הקודמת. וכך אמר אבי (אומר המחבר): "הדורות הבאים יחשבו שביום עבדנו ובלילה רקדנו. איש לא יספר על הדמעות, על השעות שבן עמדנו אין אונים לפני חיסרון הלב וחיסרון הכיס שהתלוו לחיינו יום יום במשך שנים." מהספר הראשון נמשך לעומקי הספר השני חיפוש הפתרון לתעלומות רצח הרועה הצעיר אהרון במעיין יצחקיה. תעלומה נוספת המטרידה את שומר השדות האגדי קרסין עוד מהספר הראשון היא מי היא "סודית, שמכתבי האהבה שלה פוזרו בשדות העמק. בספר זה באות על פתרונן שתי תעלומות אלו, שאחת מהן מוהילה אל סיפור האהבה של שני בני המושבה ההיא, משמר הירדן, שתולדות חייה תמו ביום נפילתה בידי הסורים ב- 1948. ספר שלישי הנושא אותו שם, עדיין בכתיבה. עם צאתו לאור תושלם הטרילוגיה.
ספרים חדש על המדף

art