X

מעבדה לשימור ארון הקודש העתיק

  • כ"ה אב התשע"ז

מי ליאור

בימים אלה הולכים ונשלמים תהליכי השימור המורכבים של פנים בית הכנסת. כחלק מתהליך העבודה העדינה והמורכבת הוקמה מעבדה במוזיאון ראשל"צ, בה מתבצעת עבודת שימורו של הארון. בית הכנסת הגדול, שאבן הפנה שלו הונחה בשלהי 1884 נחנך בקיץ 1889 במושבה ובתוכו הוצב ארון קודש מעשה ידי שני האחים, האומנים, יצחק ומשה יהושע היימן. בשל "גילו המופלג" של ארון הקודש "זיוו הועם עם השנים",צבעיו שכוסו שכבות נוספות טשטשו את פרטיו ופיתוחיו היפים. במסגרת מיזם של עיריית ראשל"צ בשיתוף אגף מורשת במשרד ראש הממשלה ומוזיאון ראשל"צ, עובר בימים אלה פנים בית הכנסת שימור מיוחד ומורכב, שגולת הכותרת שלו שימור ארון הקודש העתיק בן 128 השנים. עוד עוברים תהליך שימור העמודים המעוטרים, המדרגות העשויות מעץ, הריהוט העתיק, הרצפות והתקרות במקום. על עבודות שימור העץ בבית הכנסת הופקדה משמרת העץ אליצ'ה דיאז, מומחית ברמה בינלאומית אשר הוכשרה למקצועה באיטליה, המדינה שבה נושא שימור העץ מפותח במיוחד. לצורך ביצוע עבודת השימור העדינה של ארון הקודש על עיטוריו ופיתוחיו, הוקמה במוזיאון ראשל"צ מעבדת שימור עץ בניהולה והנחייתה של אליצ'ה דיאז ואנשי הצוות המיומן, בהם איטלקים וישראלים. מנהלת המוזיאון נאוה קסלר: "בטכניקות עדינות הוסרו מארון הקודש כל שכבות הצבע שאינן מקוריות, נגלו לעינינו הפתעות מרהיבות, צבעוניות מרנינה, ציפוי עלי זהב ועוד. האריות שמעל לארון הקודש שבו לצבעיהם המקוריים והטבעיים, כך גם הלשון אדומה שלהם, גלגלי העיניים והשיניים הלבנות ומראה הגוף הצהוב אפרפר. כתר התורה העשוי גם הוא עץ, נגלה בהדרו וכך גם היונים והצבאים בתבליטים המעטרים את הארון מצדדיו. כל חלק מחלקי הארון ופיתוחיו פורק, טופל, שומר ושוחזר". תמונה באדיבות מוזיאון ראשל"צ
חדשות העיר חדשות 4

art