X

האם בקרוב ימונה רב ספרדי לראשון לציון?

  • כ"ה אב התשע"ז

רונן דמארי

  הליך בחירתו של הרב שייכנס בנעליו של הרב יוסף עזרן ז"ל מתנהל מזה כשש שנים, אולם עד עתה לא הצליחו הגורמים הנוגעים בדבר להגיע לכלל הסכמה אודות זהותו. יצוין כי העירייה החלה לקדם את ההליך כבר לפני מספר שנים, אולם בשל מורכבת הנושא והעובדה שהוא כרוך בהסכמת המשרד לשירותי דת ואינו חף משיקולים פוליטיים, עד עתה לא הושגה הכרעה בנושא. כאמור, לאחרונה הגיש תושב העיר, יעקב עזרא, עתירה לבג"צ בה דרישה לקדם את הליך המינוי. בעקבות העתירה הודיע בשבוע שעבר השר לשירותי דת, דוד אזולאי, על יציאתו של הליך המינוי לדרך, תוך פרק זמן שלא יעלה על 90 יום. זאת, ככל הנראה בשל הרצון להימנע מכניסה לשנת בחירות, בה הכרעה עשויה להיות סבוכה עוד יותר. במכתב ששלח השר אזולאי לראש העיר דב צור, נכתב כי "שמחתי מאוד לראות כי עיריית ראשון לציון נכונה לקדם תהליך בחירות לרב הספרדי של העיר. מאז כניסתי לתפקידי אני שואף לקדם את הליך המינוי ולהביאו לידי גמר. אני שמח על הודעתך על כינוס מועצת העיר, על מנת לבחור את נציגי העירייה לוועדת הבחירות". כאמור, במכתב תשובה לעתירה, השיבה השבוע פרקליטות המדינה בשם המשרד לענייני דת כי "השר לענייני דת דוד אזולאי מכיר בצורך לבחירת רב עיר נוסף בראשון לציון והוא פועל בימים אלו לקידום ההליך ולמינוי ועדת בחירות שבראשה יעמוד יו"ר ועדה מוסכם. בכלל זאת, השר ומי מטעמו מקיימים מגעים עם ראש העירייה שתכליתם קידום נושא מינוי ועדת הבחירות ומינוי נציגי העירייה בוועדה כנדרש בתקנות. בנוסף, ככל שיעלה צורך, תתקיים פגישה בין השר וראש העירייה לטובת קידום הליך המינוי. על כן עמדת השר היא כי יש לקדם מינוי רב עיר ספרדי בראשון לציון, והוא מוסיף לפעול לקידום מינוי זה. אשר על כן המשיבים יבקשו כי בית המשפט יאפשר להם לעדכן בדבר התקדמות הליך מינוי רב ספרדי בעיר ראשון לציון תוך פרק זמן של 90 יום, או לחילופין כל פרק זמן אחר שבית המשפט הנכבד יראה לנכון". שבע רצון מההחלטה עזרא הגיש את העתירה לבג"ץ בחודש שעבר כנגד המשרד לשירותי דת באמצעות עו"ד פרופ' אביעד הכהן שבה נכתב כי השר לשירותי דת דוד אזולאי, מעכב מינויו של רב עיר ספרדי לעיר בשל שיקולים פוליטיים. בעתירה שהוגשה נטען כי "כל הפניות הרבות לשר הן של ראש העיר מר דב צור, והן של העותרים, לא נענו עד כה, לא לגופן ולא בכלל. "עוד צוין בעתירה כי השר אזולאי אינו פועל למינוי רב ספרדי לעיר הרביעית בגודלה בישראל, מאחר ולש"ס אין אחיזה במקום: "כמסתבר, השר החדש החליט לנהוג מנהג 'איפה ואיפה' בקידום הליכי בחירת רב עיר, ולקדם את הליכי הבחירה רק באותן ערים שבהן היה יכול ל'הבטיח' ברמה גבוהה של ודאות כי ייבחרו לתפקיד מועמדים המזוהים עם מפלגתו, מפלגת ש"ס. "למרות הצהרותיו הרמות בדבר הצורך במינוי רבני עיר, החל שר הדתות לקדם הליכי בחירה בעיקר וכמעט רק באותם יישובים שבהן הובטח רב מאנשי שלומה של ש"ס או כאלה המזוהים עמה", לשון העתירה. מגיש העתירה עזרא הביע השבוע שביעות רצון מהחלטת המשרד לשירותי דת לקדם את הליך בחירת הרב הראשי בעיר והוסיף כי: "לשמחתי על פי התחייבות השר, הגענו לסיומה של סחבת שנמשכה יותר משבע שנים, מאז שהרב הספרדי האחרון יוסף עזרן זצ"ל נפטר. הגיעה העת שאחת הערים הגדולות והמרכזיות בישראל, תמנה רב ראשי ספרדי לקהל גדול שאינו מקבל מענה הלכתי ראוי כבר שנים ארוכות". פרופסור אביעד הכהן, התייחס אף הוא לנושא ומסר: "למרבה הצער, כל נושא מינוי רבני העיר בישראל הופך להיות יותר ויותר עניין של סחר-מכר פוליטי ופחות דאגה לאינטרס הציבורי. אנו שמחים שהמדינה שותפה לבקשת העותר להפסיק את הסחבת במינוי רב עיר ספרדי בראשון לציון, העיר הרביעית בגודלה בארץ, ומקווים שמכאן ואילך ההליך ינוע כסדרו ויסתיים בהקדם, והרב שייבחר יהיה גם אדיר במלוכה, גם בחור כהלכה". חבר מועצת העיר אוהד אוזן (סיעת התנועה החברתית הירוקה), שעומד ביחד עם עזרא מאחורי עצומה שעליה חתמו מעל ל-2000 מתושבי העיר, שקוראת למינוי רב ראשי ספרדי בהקדם מציין כי "אני שמח מאוד שסוף סוף התעשתו במשרד הדתות והבינו את הצורך המהותי לרב ספרדי בעיר. חבל שבג"צ אמור לכפות דבר כל כך ברור על השר שאמור לדאוג לשירותי הדת במדינה. עכשיו זה הזמן להניע את המהלך ולא בעצלתיים ואני בטוח שמשרד הדתות יירתם לתהליך כפי שהצהיר בפני בג"ץ". מהעירייה נמסר בתגובה: "עיריית ראשון לציון מברכת על המהלך. נזכיר שמועצת העיר החליטה כבר ב-2011 למנות רב ראשי לעיר. החלטה זו אושררה בשנית בשנת 2014".
חדשות העיר

art