X

סוף למכולות האשפה ליד הבית

  • כ"ב אב התשע"ז

רונן דמארי

  השכונות החדשות במזרח העיר ומתחם העסקים החדש- מתחם ה-1000 ייהנו ממערכת פינוי אשפה מתקדמת שתייתר את הצורך במכולות אשפה במתחמי בניינים. הנהלת העירייה אישרה השבוע תקציב בגובה 30 מיליון ₪ לפעימה ראשונה עבור מערכת פינוי אשפה פנאומטית חכמה הבנויה ממספר פירים אסתטיים שיוצבו בלובי המבנה ותאפשר הפרדה במקור של הפסולת, למשל פסולת יבנה, רטובה, אריזות וכו'. הפסולת תצנח למערכת צינורות תת קרקעיות. עם הצטברות כמות מסוימת של אשפה על גבי המגוף, מופעל מפוח בתחנת האיסוף המרכזית ליצירת וואקום, וזה מושך אוויר במהירות גבוהה מכיוון המגוף אל תחנת האיסוף. האשפה "רוכבת"  בצנרת תת קרקעית על זרם האוויר ומגיעה אל תחנת האיסוף המרכזית (טרמינל) שם היא נדחסת למכולת האשפה על ידי מערכת של ציקלונים, מגופים ודחסנית. איסוף השאפה במרוכז תיעשה מתחנת האיסוף המרכזית שמחוץ לשכונת המגורים. בכך למעשה האשפה נעה מתחת לפני האדמה ולא באמצעות משאיות אשפה בכבישי השכונה. המערכת תשרת כ-4,000 יח"ד בשכונת נרקיסים, 3,600 יח"ד בשכונת נוריות וכ- 300-500 אלפי מ"ר שטחי תעסוקה ומבני ציבור במתחם האלף. בעירייה אומרים כי עלות המערכת גבוהה יחסית, אולם החזר ההשקעה הוא מהיר אל מול אורך חיים המערכת. למעשה בכל שנה תחסוך המערכת בין 2 ל-3 מיליון ₪ מתפעול משאיות, עובדים וכו'. רוב עלות המערכת מושתתת על העירייה. הקבלנים יבנו את הפירים בבניינים במקום חדרי האשפה. המערכת החדשה תורמת למעשה לסביבה ירוקה יותר, עידוד הפרדה במקור, מניעת מפגעי ריח, רעש וזיהום, הפחתת נסיעות כלי-רכב כבדים בתוך השכונה ועוד. את הפרויקט הסביבתי תוביל החברה הכלכלית בראשות ניצן פלג. ראש העירייה, דב צור, ציין כי "המהלך שטומן בחובו השקעה ראשונית גדולה יתרום דיבידנד משמעותי בהמשך לתושבים שייהנו מסביבה נעימה ונקייה יותר, העלאת המודעות לאיכות הסביבה על ידי צמצום מפגעים ועידוד המחזור והפרדת פסולת וכן העירייה תהנה מחיסכון בעלויות לזמן ארוך באמצעות שיפור טכנולוגי וקידום חדשנות בעיר".
חדשות העיר חדשות העיר משני

art