X

מפקד פיקוד העורף ביקר ברחובות

  • ג' אב התשע"ז

שי עמית

ביום ראשון הגיע מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, לפגישת עבודה בלשכתו של ראש העיר, רחמים מלול. בפגישה נכחו גם מנכ"ל העיריה, דורון מילברג, מנהל אגף חירום וביטחון, אליצור זרחי, מנהל אגף מוניציפאלי וראש לשכת ראש העיר, דודי אשכנזי, סגן מנהל אגף חירום וביטחון, אופיר מזרחי, מנהל המוקד העירוני, אלי ג'אן, מנהל מחלקת החירום, בצלאל שרעבי, אחראי פס"ח, צביקה מדהלה, אחראי הג"א ומקלטים, ציון סיון, ד"ר שי הרשקוביץ (אל"מ במיל), מנהל תכנית מנהיגות קהילתית לחרום ומשבר, מפקד מחוז מרכז פיקוד העורף, אל"מ רמטין סבטי ונציגים נוספים מטעם פיקוד העורף. במהלך הביקור, הציג ראש העיר, רחמים מלול, את העשייה העירונית בתחום החירום והביטחון. בין היתר, הוצגה לנוכחים מצגת מפורטת, שכללה סרטונים מתרגילים שקיימה בעבר עיריית רחובות יחד עם אנשי פיקוד העורף, נתונים כלליים אודות העיר החל משטח העיר, דרך נתונים דמוגרפיים, מספר מוסדות החינוך בעיר ועוד. לאחר מכן נסקרה פעילותו של אגף חירום וביטחון בעיריה, הוצגה ההיערכות העירונית בשגרה ונפרשה מפת המקלטים העירונית. ראש העיר, רחמים מלול: "אנו מאחלים לאלוף ידעי הצלחה גדולה בתפקידו. עיריית רחובות נמצאת בקשר מצוין עם פיקוד העורף, ולוקחת חלק בכל התרגילים והישיבות בשגרה ובחירום. שיתוף הפעולה הזה נושא פירות, אנו רואים זאת בכל התרגילים שאנו מקיימים יחד. אגף הביטחון שלנו פועל בצורה הטובה ביותר ואני בטוח שגם, חלילה, בשעת חירום אנו נראה זאת". מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי: "היערכות לחירום נדרשת במשך כל השנה ולא רק במועדים מסוימים. ניכר כי עיריית רחובות מכינה את תושביה היטב לחירום לאורך כל השנה, ועל כך הערכתי הרבה". עוד במסגרת הביקור, מנכ"ל העירייה, דורון מילברג, אשר עומד גם בראש איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות, סיפר על מיזם חדש שהאיגוד בראשותו מקדם - קורס מיוחד להכשרת המנכ"לים לחירום. בסיום הפגישה נערך סיור במרכז ההפעלה העירוני בחירום.
חדשות העיר חדשות העיר משני

art