X

ראשונים להנציח

  • כ"ד תמוז התשע"ז
שמו של בית הספר ראשונים יהפוך בקרוב ל"בית ספר יצחק שפר", כך אישרה מועצת העירייה בישיבתה האחרונה. בתמורה יעניק התורם- איש עסקים ישראלי-אמריקאי, שפועל נגד תנועות החרם על ישראל (ה- BDS) ונמנה על ראשי התומכים בשדולה הפרו ישראלית אייפאק- מיליון דולר, שיוקצו לטובת פרויקטים במערכת החינוך העירונית. שפר, שהתחנך ב"ראשונים" לפני עשרות שנים ומתגורר כיום בארה"ב, מחזיק בבעלותו מספר חברות, בראשן חברת Life Alert , המפעילה מערכות מצוקה אישיות. לפני מספר חודשים פנה שפר לעיריית בת-ים וביקש להנציח את שמו בבית הספר. וכך כתב שפר במכתבו: "נולדתי בשנת 1948 להורים ניצולי שואה ואת רוב ילדותי ביליתי בבת-ים. אני שמח לומר שאת לימודי בית הספר היסודי זכיתי להעביר בבית הספר ממלכתי א' (שמו הקודם של "ראשונים". ע.נ), אותו סיימתי בשנת 1962, בדיוק לפני 55 שנה! השנים האחרונות בבית ספר זה היו השנים היפות ביותר בחיי ולחינוך שספגתי בו יש חלק חשוב בהישגים אותם קטפתי בחיי הבוגרים". יצוין בהקשר זה, כי מאז היוודע דבר ההחלטה, התפרסמה ברשתות החברתיות עצומה אינטרנטית, בהובלת מקימי "ראשונים" ובראשם שמואל סנטו, המנהל המיתולוגי של בית הספר, הקוראים לבטל את ההחלטה, אותה הם מכנים "בצע כסף". .
חדשות העיר חדשות העיר 3

art