X

הכתום החדש

  • כ"ב תמוז התשע"ז
אלפי משפחות מבת-ים משתתפות בימים אלה במסע הסברה מדלת לדלת בנושא הפרדת פסולת, בדגש על הפרדת אריזות בפחים הכתומים. מסע ההסברה מתקיים בקרב 10,000 משקי בית ברחבי העיר, והוא חלק מפעילות העיריה ותאגיד תמיר, להעלאת המודעות למיחזור אריזות ולהעלאת כמות הפסולת הממוחזרת ברחבי העיר. בת-ים היא מהערים הראשונות בישראל שהחלה במיחזור אריזות והצבת פחים כתומים, לצד מיכלים לאיסוף נייר, בקבוקי פלסטיק, קרטונים וזכוכית. מדי שנה נרשמת עליה בכמות הפסולת המופרדת והמועברת למיחזור בבת-ים. בתמונה: מדלת לדלת. משתתפי הקמפיין העירוני צילום: היחידה לקיימות ואיכות הסביבה)
חדשות העיר חדשות העיר 3

art