X

המדריך לטעויות מומלצות בהודו- טל גטרייטמן

  • י' תמוז התשע"ז
בזמן התקף חרדה והמתנה ארוכה במחלקת מיון בבית חולים, פוגשת נגה את עמוס קליין, עיתונאי ציני ומגיש פאנלים בטלוויזיה , לא אהוד במיוחד. היא מספרת לו על השנה הסוערת ביותר בחייה על רקע המלחמה שמתרחשת בחוץ. אהבה, פשע, מוות, סמים, ישראלים, בתי כלא, המון דלהי והמון צ´אי. "המדריך לטעויות מומלצות בהודו" מספר את סיפורה של נגה עיתונאית צעירה אשר עוברת להודו מטעם העיתון בו היא עובדת בארץ. שם, בהודו, היא עוברת תהליך התבגרות: מצעירה תמימה לאישה שבחרה "לכבות" את שיקול דעתה ולצעוד בשביל הפתלתל והמפתה של הטעויות .
ספרים חדש על המדף

art