X

עושים נעים ב"חשמונאים"

  • ט' תמוז התשע"ז
מועצת תלמידי שכבות ז'-ח' בבית ספר חשמונאים ערכה פרויקט בשם אח גדול, כחלק מתכנית עתיד בטוח הפועלת בבית הספר. מטרת הפעילות הייתה העצמה ופיתוח המנהיגות אצל התלמידים, תוך חשיפה למצב האלימות ברחבי הארץ וחשיבה משותפת איך- בתור תלמידים שאכפת להם- הם יכולים למנוע סוגיות כאלה. תלמידי המועצה הובילו והדריכו את הכיתות השונות בתהליך שנמשך שנה, שבסופו זכו במקום הראשון מתוך 34 בתי ספר שהשתתפו בפרויקט. בתמונה: תלמידות "חשמונאים" מציגות חלק מתוצרי הפרויקט
חדשות העיר

art