n קבלת קהל ואימות מסמכים במשרד החוץ הודעה עדכנית לתקופת הסגר השני | גל גפן
דף הבית / יעוץ משפטי / קבלת קהל ואימות מסמכים במשרד החוץ הודעה עדכנית לתקופת הסגר השני

קבלת קהל ואימות מסמכים במשרד החוץ הודעה עדכנית לתקופת הסגר השני

על פי הודעת משרד החוץ עקב החלטת הממשלה על סגר כלכלי במשק לא תתאפשר קבלת קהל. מה עושים?

עורך דין
צילום: Pixabay

על פי הודעת משרד החוץ עקב החלטת הממשלה על סגר כלכלי במשק והעדר קבלת קהל. החל מתאריך 21/9/20 (ג' תשרי תשפ"א) עד להודעה חדשה לא יתאפשר לקבל קהל במשרד החוץ, לצורך אימות מסמכים ציבוריים-אפוסטיל משרד החוץ.

אנו מבצעים תרגום נוטריוני בכל השפות וכשירות נוסף אנו מעניקים שירותי אישור אפוסטיל לתרגום הנוטריוני. אם ברצונכם בשירותי נוטריון אישורי נוטריון אפוסטיל או שירותי תרגום נוטריוני אנא השאירו הודעה באתר או צרו קשר טלפון 03-7949755 בין השעות 08:00-18:00 ניתן גם להשאיר הודעת ווסטאפ לטלפון 052-4616973

יחד עם זאת, ועל מנת לא לפגוע לחלוטין בשירות לאזרח, משרד החוץ יפעל במתכונת הבאה:

מסירה ואיסוף מסמכים בשער הראשי של משרד החוץ – שדרות יצחק רבין 9, בימים א' – ה' בין השעות 08:30-14:30 (למעט הימים בהם המשרד סגור עקב חגי תשרי).

את המסמכים הנדרשים לאימות יש להשאיר בתוך מעטפה. למעטפה יש לצרףקבלה המעידה על תשלום אפוסטיל עבור כל אחד מהמסמכים הנדרשים לאימות (אין הגבלה על כמות מסמכים),  מעטפה נוספת מבוילת בציון כתובת מדויקת למשלוח חזרה בדואר ישראל ופרטים להתקשרות טלפונית. את המעטפה יש לבייל כדואר רשום כדי לעקוב אחר המשלוח.

יש לשלוח באמצעות דואר ישראל לכתובת: משרד החוץ שדרות יצחק רבין 9 עבור האגף הקונסולרי, מחלקת אימות מסמכים.

למעטפה יש לצרף:

קבלה המעידה על תשלום אפוסטיל עבור כל אחד מהמסמכים הנדרשים לאימות (אין הגבלה על כמות מסמכים)

מעטפה נוספת מבוילת בציון כתובת מדויקת למשלוח חזרה בדואר ישראל ופרטים להתקשרות טלפונית.

את המעטפה יש לבייל כדואר רשום כדי לעקוב אחר המשלוח.

מיילים יש להפנות אל Apostille@mfa.gov.il.

 

שאלות ותשובות בנושא אפוסטיל אשר רלבנטיות :

האם ניתן לקבל את שירות אימות המסמכים בדרך אחרת מאשר להגיע למשרד החוץ בירושלים?

כן! לפיכך – אזרח הנדרש לקבל חותמת אפוסטיל, מתבקש להעביר את בקשתו אלינו באמצעות דואר ישראל לכתובת: משרד החוץ שד' יצחק רבין 9. בתוך המעטפה יש לצרף למסמכים הנדרשים לאימות, קבלה המעידה על תשלום אפוסטיל עבור האימות/ים ומעטפה ריקה מבוילת עם כתובתכם המדויק למשלוח חזרה. את המעטפה (להחזרת המסמכים) מומלץ לבייל כדואר רשום על מנת שיהיה באפשרותכם לעקוב אחר המשלוח.

מה הם אמצעי התשלום עבור חותמת אפוסטיל?

ניתן לשלם בכמה דרכים:

שרת התשלומים הממשלתי – https://ecom.gov.il/counterspa/home/24/0?language=he

בנק הדואר – יש להפקיד את הסכום הנדרש לחשבון מספר 0-026789

מכונת התשלומים – ניתן לשלם בקבלת הקהל במשרד החוץ במכונת התשלומים הממשלתית במזומן בלבד.

מהי הכתובת שאליה יש לשלוח את הדואר?

שדרות יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים

האם ניתן להגיע\לשלוח תעודות שאינן מקוריות?

לא. על מנת לאמת את התעודה עלינו לקבל תעודה עם חתימת פקיד מקורית ולא מצולמת. במקרים בהם ישנה תעודה לא מצולמת ועליה חתימה מקורית של פקיד מורשה חתימה (לדוגמא תעודת בגרות) התעודה תתקבל.

ברצוני לבצע אפוסטיל לתעודת נישואין, מה עליי לעשות?

עליך להחתים את התעודה במשרד לשירותי דת בכתובת- כנפי נשרים .7 ניתן להגיע לשם או לשלוח את התעודה בדואר. רק לאחר שמתקבלת חתימת המשרד לשירותי דת בגב התעודה נוכל לאמת את התעודה. 

יש לי תעודה מקורית אשר הונפקה על ידי משרד הפנים, אך היא ללא חתימת פקיד האם תעודה כזו מתקבלת?

במהלך שנת 2019 רשות האוכלוסין התחיל לנפק תעודות עם חתימה אלקטרונית. יש לשים לב שרשום על התעודה "תעודה זו הונפקה מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין". לפיכך, תעודה שאינה אלקטרונית ואינה חתומה לא ניתן לאשרה.

עליי להגיש תעודת יושר מאומתת לחו"ל, מה עליי לעשות?

עלייך להיכנס לאתר המשטרה ולהזמין תעודת יושר לחו"ל. קיימות שתי אפשרויות:

* להזמין את תעודת היושר לאחת מהנציגויות הזרות בארץ (לדוגמא שגרירות פורטוגל בתל אביב) ובאופן עצמאי לגשת לשגרירות לאסוף את התעודה, לאחר מכן להגיע למשרד החוץ לצורך אפוסטיל.

* להזמין את תעודת היושר מאתר המשטרה, לשלם מראש עבור אפוסטיל. לציין את נציגות ישראל אליה הנכם מעוניינים להעביר את התעודה. התעודה תישלח מאומתת לנציגות ישראל על פי בחירתכם.

ברצוני לאמת תעודת בגרות, האם עליי להחתים קודם את משרד החינוך על התעודה?

* אם תעודת הבגרות הונפקה לפני שנת 2017 יש להגיע עם התעודה המקורית בלבד ויהיה ניתן לאמתה.

* אם תעודת הבגרות הונפקה לאחר שנת 2017 התעודה אינה מקורית, עליך להחתים את התעודה במשרד החינוך על ידי מורשה חתימה (כנפי נשרים 22,ירושלים). לאחר מכן יהיה ניתן להגיע למשרד החוץ לביצוע האימות. האמור לעיל מתייחס גם לתעודות אקדמאיות- קרי חתימה של מורשה מטעם משרד החינוך.

כיצד ניתן לאמת תעודת גירושין?

תשובה: על מנת לאמת תעודת גירושין, יש לגשת לבתי הדין הרבניים (כנפי נשרים 7,ירושלים) לקבל מהם חתימה בגב המסמך. לאחר מכן יש להגיע למשרד החוץ לקבלת חותמת אפוסטיל.

רשימת מסמכים ותעודות רשמיות שניתן להפיק עם תרגום נוטריוני כדין 

תעודת לידה עם אפוסטיל 

 תעודת פטירה עם אפוסטיל

 תעודת לידה

 תעודת פטירה

 אימות אפוסטיל

 תמצית רישום + אימות אפוסטיל

 תמצית רישום

 אישורים מצה"ל

 נסח טאבו רגיל / היסטורי

 אישור זכויות מינהל

 כניסות ויציאות מהארץ

עזרה בהשגת מסמכים מגופי ממשל שונים, אימות מסמכים ושליחת העתקים חתומים בדואר

רשימת מסמכים ותעודות רשמיות שניתן להפיק עבור הוצאת דרכון / ויזה

 העתק תעודת לידה דו לשונית

 תעודת לידה + תמצית רישום + תעודת יושר

 תעודת לידה + תעודת יושר

 תעודת לידה + תמצית רישום

 תעודת לידה + תמצית רישום + תעודת יושר ואפוסטיל

 תעודת לידה דו לשונית עם אפוסטיל

 איתור תעודת נישואין

 אימות אפוסטיל לתעודת נישואין

 תמצית רישום + אימות אפוסטיל

 תמצית רישום

 תעודת יושר לשגרירות וקונסוליות

 תעודת יושר + אימות אפוסטיל

מסמכים לנישואין, גיור ואזרחות

אימות אפוסטיל עם שליח עד הבית

משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תעודת לידה משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תעודת פטירה משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תמצית רישום משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך צווי ירושה משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך פסק דין ומסמך משפטי משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תעודות אקדמיה משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תעודת נישואין / גירושין משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תעודת בדבר שינוי שם משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך גיור ואזרחות משרד החוץ

אימות אפוסטיל לצורך תעודות ואישורים מצה"ל

אימות אפוסטיל לדרכון

 

 

*כתבה פרסומית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

מה דינו של נכס חיצוני בהליך גירושין מבלי שנערך הסכם ממון

מה דינו של נכס חיצוני בהליך גירושין מבלי שנערך הסכם ממון?