n חוזרים ללימודים: משרד החינוך עונה לשאלות הכי בוערות | גל גפן
דף הבית / ראשון-לציון / חדשות ראשון-לציון / חוזרים ללימודים: משרד החינוך עונה לשאלות הכי בוערות

חוזרים ללימודים: משרד החינוך עונה לשאלות הכי בוערות

לימודים בערים אדומות, צהובות וירוקות, כמה ילדים יוכלו ללמוד בשטח פתוח ומה קורה עם הגנים? מתווה החזרה ללימודים במסגרות החינוך של משרד החינוך: כל השאלות והתשובות

אילוסטרציה
אילוסטרציה

האם מתווה החזרה נוגע לכלל בתי הספר והגנים בכל הארץ?

"מתווה מבדיל בין יישובים ורשויות הנמצאים באזור "ירוק", "צהוב" ורשויות "כתומות" שהוחרגו ללמידה פיזית לבין רשויות כ"כתומות" ו"אדומות"

מה מתווה החזרה ברשויות "אדומות" ו"כתומות"?

"גני הילדים וכיתות כיתות א' – י"ב  ברשויות "אדומות" ו"כתומות" לא יחזרו ללמוד בכיתות וימשיכו ללמוד מהבית ומרחוק בהתאם לדגשים הפדגוגיים וע"פ מתווה "שומרים על קשר". מרכזי יום חינוכיים – ימשיכו לתת מענה עבור ילדי צוותי החינוך בחינוך המיוחד ובמסגרות של נוער בסיכון ונושר".

האם מותרת פעילות בשטח פתוח ברשויות "אדומות" ו"כתומות"?

"פעילות בשטח פתוח  מותרת בתנאי שמדובר בהפעלה של איש צוות חינוכי אחד עם 9 תלמידים לכל היותר. הפעילות תתאפשר לילדי גנים, תלמידי בתי הספר היסודיים או העל יסודיים, בכל האזורים/יישובי הרמזור, ללא לינה".

האם מורים ועובדי מוסד חינוכי יכולים להגיע למוסדות ברשויות "אדומות" ו"כתומות"?
"עובדי המוסד יכולים להגיע למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם (בעלי חיים, יבולים וכו') או תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות המוסד, לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם לקיחת ציוד וחלוקת אמצעי קצה (מחשבים/טלפונים ניידים), לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדי המוסד, או להמשך הפעילות התפקודית של המוסד".


מה מתווה החזרה לגנים ביישוב או באזור "ירוק", "צהוב" וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית

"גני ילדים (ושלב גן הילדים בחט"צ) – ילמדו 6 ימים בשבוע לפי מערכת השעות הרגילה. צהרוני ניצנים בגני הילדים יחזרו לפעול כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן, ולכל היותר משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 28 תלמידים. גני ילדים וצהרונים ביישובי מועצות אזוריות – פעילותם תותר ביישובים שהוגדרו בתוספת השישית בתקנות".

מה מתווה החזרה לבתי הספר ביישוב או באזור "ירוק", "צהוב" וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?
בכיתות א'-ב': למידה בכיתות מלאות, 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע. (מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 3 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.)

צהרוני ניצנים/ מיל"ת בכיתות א' וב': יחזרו לפעול כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. המשתתפים בצהרון, ישהו באותה כיתת שבה שהו בשעות הלימודים, ללא מעבר בין כיתות.

  • כיתות ג'-ד': ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20* תלמידים בקבוצה, 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע. (מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.)

הגדלת קבוצות קבועות – תתאפשר הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל-20 תלמידים במקרים חריגים ובלבד שמספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ-10% מהכיתות הקיימות טרם ההחלטה על הגדלה. וכאמור להלן: )חריגה מעל 20 תלמידים ועד 22 תלמידים תאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך וחריגה מעל 22 תלמידים ועד 24 תלמידים תאושר על ידי שר החינוך.)

  • כיתות ה' – י"ב – ילמדו מרחוק במהלך כל ימי השבוע.

כיצד יינתנו שירותי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ברשויות ובישובים בהם תתקיים למידה פיזית?
"תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל בהתאמה לשכבות א'-ד':

  • תכנית הלימודים האישית של תלמיד עם מוגבלות תעודכן ותותאם לצרכים העכשוויים.
  • תלמידים עם זכאות לתמיכה מסל השילוב ימשיכו לקבל את המענה ממורת השילוב מעובדי ההוראה ממקצועות הבריאות והטיפול.
  • הסייעת האישית תשובץ בהתאם למערכת השבועית של התלמיד .
  • השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בגן/כיתת חינוך מיוחד, ומשולבים בגן/כיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישית".

האם תותר פעילות וכניסת מפעילים חיצוניים למסגרות החינוך ובאלו תנאים?
"ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני בבית ספר יסודי או במוסד לחינוך מיוחד, בהתאם לאלה:

  • הפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות.
  • מספר הקבוצות שהמפעיל החיצוני יפגוש לא יעלה על 3 קבוצות בכיתות א'-ב' או על 4 קבוצות בכיתות ג'-ד' אלא אם כן מדובר במוסד לחינוך מיוחד.
  • כל קבוצה קבועה תוכל לפגוש מפעיל חיצוני אחד בלבד.
  • מפעיל חיצוני יפעל אך ורק במוסד חינוכי קבוע אחד".

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

קבלת השבת בשישי האחרון. צילום: פרטי

ראשל"צ: "תמשיכו למחוא כפיים לרז וליאל, והם יהפכו את העיר לסדום ועמורה"