X

בת ים רכילות מקומית

we will dance again

מופע ההנצחה המוזיקלי של קהילת הנובה ריגש עד דמעות ארץ שלמה, אומני ישראל התאחדו על במה אחת במפגן מוזיקלי מרהיב ומרגש שמטרתו קריאת השבת 120 החטופים והנצחת קורבנות פסטיבל הנובה

בתי לוין 01.07.24