X

חינוך נס ציונה

חדש במרכז התעסוקה העירוני ברחובות: סדנה מיוחדת להורים לילדים עם צרכים מיוחדים לשיפור מיומנויות בשוק העבודה

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים עוברים שינויים גדולים כמעט בכל תחום בחייהם. זאת בשל מחויבות גדולה לילדיהם, ובעקבות התלות הגבוהה יותר והצורך בהשגחה ועזרה לאורך זמן רב, צרכים שמשפחות אחרות אינן נדרשות לענות עליהם.

14.08.22