X

קדחת הנילוס: יתושים נגועים נלכדו ברמת גן

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי מצא יתושות הנגועות בקדחת הנילוס בעיר. העיריה עודכנה במיידית

קדחת הנילוס: יתושים נגועים נלכדו ברמת גן
המשרד להגנת הסביבה מפרסם כי נלכדו יתושות נגועות בקדחת מערב הנילוס ברמת גן. היתושות הנגועות בנגיף נמצאו בלכידות שבוצעו במהלך השבועיים האחרונים.המשרד עדכן את העירייה לגבי לכידתן של היתושות הנגועות בשטחה, והורה על הגברת הניטורים באזורים הנגועים, ובמידת הצורך על ביצוע פעולות מניעה והדברה באופן מיידי. צוות מזיקים והדברה של המשרד להגנת הסביבה מבצע לאורך כל השנה אלפי ניטורים של זחלי יתושים במקורות מים וכן מאות לכידות של יתושים בוגרים. היתושים מועברים לזיהוי ולבדיקה במעבדות משרד הבריאות. באם הבדיקה הווירולוגית מעידה על כך שהיתושות נגועות בווירוס הגורם למחלת קדחת מערב הנילוס, מוציא המשרד להגנת הסביבה לרשות המקומית התראה ודרישה מיידית לטיפול במפגע. ד"ר אורן שטח כתבי, מנהל המחלקה למחלות זואונוטיות מהחטיבה לבריאות הציבור במשרד הבריאות מסביר כי עם לכידת היתושים על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבצעת המעבדה לאנטמולוגיה של משרד הבריאות סיווג של היתושות ומעבירה למעבדה הווירולוגית לצורך בדיקת נגיעות בגורמי מחלה. האגף לאפידמיולוגיה מרכז את המידע לגבי תחלואה בבני אדם וביתושים ומתריע לגורמים הרלוונטים בכל מקרה בו קיים אבחון של חולה. מתחילת השנה 8 אנשים אובחנו למחלה. קדחת מערב הנילוס (West Nile Fever) היא מחלה שמקורה בבעלי חיים ומועברת גם לאדם. היא נגרמת על-ידי נגיף המצוי בעיקר בעופות, ומועברת לבני אדם ולבעלי חיים שונים באמצעות עקיצת יתושים שניזונים מעופות נגועים. תקופת הדגירה של המחלה מרגע העקיצה ועד להתפתחות סימני המחלה, נמשכת כ-5 עד 21 ימים והמחלה נמשכת לרוב 3-6 ימים.
עמוד הבית ראשי

art