X

"לגלות תרבות" - טיפול זוגי במקרא

  • כ"ה חשון התשע"ח

מי ליאור

הרב לאו יקיים בראשון לציון סדרת מפגשים מרתקת שתעסוק במערכות היחסים המורכבות בין זוגות בספר בראשית. המפגש הראשון שהתקיים בשבוע שעבר, עסק באדם וחווה, ובמשחקי "הורדת ידיים" ביניהם. בפתח דבריו ציין הרב לאו כי בשפה הפוסט מודרנית שגור המושג "נרטיב", המהווה פרשנות אשר מאפשרת להבין ללמוד ולגלות את התנ"ך בדרך מחודשת, וכיוון למיזם האינטרנטי שלו 929 שבו ניתן למצוא לפסוק אחד פרשנויות רבות של אנשי רוח, הוגי דעות, אמנים, סטודנטים ורבים אחרים. עוד דיבר הרב לאו בין היתר, על הסיפור המקראי של אדם וחווה בו נכתב "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם האלוהים, ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם", ושם דגש מיוחד על המילה אדם, וציין כי זו אינה מגדרית, מאחר שלדבריו אדם הוא מכלול של זכר ונקבה, מכאן ששניהם כאחד שותפים לבריאת העולם. ריקי שטרולי, מנהלת תחום תרבות שפתחה את המפגש, בירכה את הקהל המגוון שלקח חלק בערב זה וציינה כי בתוכנית "לגלות תרבות" מקפידים לייצר תמהיל תרבותי עשיר, בו כל אדם יכול למצוא את התוכן התרבותי המעניין והמסקרן אותו. חברת המועצה מיכל קלדרון, מחזיקת תיק תרבות תורנית, הוסיפה לדברים וציינה כי כשליחת ציבור חשוב לה ליצר חיבורים תרבותיים שיאחדו בין הציבור הדתי לבין הציבור החילוני: "הצפייה בקהל המגוון שהגיע לשיעור ריגשה אותי מאוד והוכיח כי יש מקום לחיבור הנפלא הזה בעיר שלנו". היא ברכה על שיתוף הפעולה עם החברה העירונית והזמינה את הקהל לקחת חלק במפגש הבא, 3 בדצמבר, בבית יד לבנים, על אברהם ושרה. פרטים: תחום תרבות 03-9537000.
חדשות העיר חדשות העיר משני

art