X

כתב אישום: "נהגה בקלות דעת"

  • י"ב חשון התשע"ח

רונן דמארי

לפי כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד דן כהן, בתאריך 26.5.17 נהגה הנאשמת ברכב מסוג פולקסוואגן ברח' אברהם בר בראשון לציון, והתקרבה לצומת מרומזר. אותה עת נהגה נהגת אחרת בכיוון הנסיעה הנגדי לנסיעת הנאשמת, ברכב מסוג שברולט. הנהגת הגיעה לצומת ועצרה בנתיב השמאלי, המיועד לפנייה שמאלה, כשמופע אור הרמזור בכיוון נסיעתה אדום. עם החלפת האור לירוק, החלה לפנות עם רכבה שמאלה ונכנסה לתוך הצומת. באותו זמן, הגיעה הנאשמת לצומת, אך חרף העובדה שהרמזור בכיוון נסיעתה היה אדום, היא המשיכה בנסיעה, נכנסה לצומת והתנגשה עם רכבה בשברולט. כתוצאה מההתנגשות, סטה רכבה של הנאשמת ימינה, לעבר אי תנועה המיועד להולכי רגל ופגע בעוצמה בשתי קטינות בנות 16, התנגש בעמוד רמזור והתהפך על גגו. אחת הקטינות נחבלה בראשה באופן קשה, פונתה לבית-חולים ונפטרה כעבור ארבעה ימים. לקטינה האחרת נגרמו חבלות ושברים והיא אושפזה בבית-חולים. בנוסף, כתוצאה מהתאונה, הוטחו הקטינות על חבריהם אשר עמדו עמן על אי-התנועה, ואלה סבלו מכאבים וחבלות. כן נגרם מכאוב לנהגת השברולט, לנכדתה שישבה עימה ברכב ולנאשמת עצמה. בכתב האישום מצוין כי "במעשיה המתוארים לעיל, נהגה הנאשמת את רכבה בקלות דעת, נטלה סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות מתוך תקווה להצליח למנען, וגרמה למותה של הקטינה ולחבלה חמורה לקטינה נוספת". בתאריך 29.5.17 נפסל רישיון הנהיגה של הנאשמת, בידי קצין משטרה, למשך 60 יום, וביום 1.6.17 - בעקבות פטירתה של אחת הפצועות - הוארכה הפסילה בידי קצין משטרה למשך 30 יום נוספים. הפסילה הוארכה מעת לעת בידי בית המשפט לתעבורה מרכז, עד ליום חמישי האחרון. עם הגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות להורות על הארכת פסילת רישיון המשיבה עד מתן פסק-דין בעניינה. מהבקשה עולה כי בתחילה אמרה הנאשמת במשטרה: "אני לא רוצה ללכת לבית סוהר" במה שנראה כראשית הודיה. לאחר מכן כאשר עומתה עם עדויות עדי הראייה ועם פלט שיחות הטלפון הנייד שלה, המלמד לכאורה כי שוחחה בטלפון בעת התאונה, היא בחרה לשמור על זכות השתיקה. הנאשמת המחזיקה ברישיון נהיגה משנת 2007, צברה לחובתה שלוש הרשעות קודמות, בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת והסעת נוסע לא חגור. יצוין כי העבירה האחרונה – מהירות מופרזת בדרך עירונית – הינה מיום 23.4.17, כחודש לפני התאונה הקטלנית.    
חדשות העיר

art