X

22 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל: אוהל זכור ברחבת העירייה

  • י"א חשון התשע"ח

מי ליאור

משלבים ידיים במלחמה נגד ההסתה והאלימות. זו השנה השמינית שבה אגף נוער וצעירים במינהל קהילה משתף פעולה עם קיבוץ המחנכים של תנועת דרור ישראל ומקימים "אוהל זכור" ברחבת העירייה. במהלך השבוע האחרון ביקרו באוהל מאות קבוצות תלמידים שעברו הדרכות והשתתפו במעגלי שיח בנושא רצח רבין וחינוך לשמירה על ערכי הדמוקרטיה. תנועת דרור ישראל המקיימת את מפעל "אוהלי הזכור" ברחבי הארץ, מציינת את יום השנה לרצח רבין באמצעות תערוכה המתארת את חייו, פועלו, ההסתה שקדמה לרצח וההשלכות על החברה הישראלית. התערוכה הייתה פתוחה למשך שלושה ימים בשבוע האחרון.  בנוסף, הוקמו אוהלי זכור גם בשכונת רמב"ם ובשכונת רמת אליהו. כאמור, סביב התערוכה נערכה פעילות בשיתוף הציבור כמו גם טקס באגף הנוער בהשתתפות כלל תנועות הנוער בעיר ובהובלתם וארגונם של חניכי התנועות, וכן אירוע שכותרתו "פורום היגוי של אות מגן הדמוקרטיה" בו נערכה הרצאה של פעיל ארגון לה-פמיליה לשעבר, דוד מזרחי. במסגרת אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין הוענקו לראשונה אותות הוקרה לאנשים וארגונים שפעלו לאורך השנה לקידום הדמוקרטיה בעיר. אות מגן הדמוקרטיה הינה מסורת חדשה שמתגבשת בהשתתפות אנשי מקצוע ותושבים מרחבי העיר. במסגרת אוהלי הזכור מתקיימות פעילויות שונות ומגוונות לאוכלוסיות ולגילאים רבים שמטרתן חיזוק אופייה הדמוקרטי של החברה הישראלית ופיתוח תרבות הזיכרון של הרצח ושזירתה בתוכן זה. המפעל מתקיים בעשרות ערים ורשויות מקומיות ומקיף מדי שנה עשרות אלפי משתתפים. ראש העירייה דב צור קרא לתושבים להגיע לבקר באוהל וציין: "לפני 22 שנים שינו שלוש יריות את פניה של החברה הישראלית. הצער והיגון על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל פינו את מקומם לחשבון נפש לאומי. מאז, מדי שנה אנחנו עוצרים סביב יום השנה לרצח על מנת לזהות את הפגמים שמחלישים אותנו ופוגעים באחדותנו- כחברה, כאומה וכעם. הרצח חייב את החברה הישראלית לחשב מסלול מחדש, לחדד את הערכים שלנו, להבין את חשיבותה של הדמוקרטיה הישראלית ולחשוב איך אנחנו נראים ונשמעים ברשתות החברתיות, בכבישים, בבתי הספר ובכל מקום".    
חדשות העיר חדשות העיר משני

art