X

מהל"ב

  • ה' חשון התשע"ח

מי ליאור

קבוצת מנהיגות הורים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות הוקמה בשיתוף הרשות המקומית ושאר הגופים המשתייכים לה, מתוך הצורך לגבש עשייה משותפת חברתית ותמיכתית. הקבוצה הוקמה מתוך ראייה של הרשות כי ההורים אשר חיים ומתמודדים עם המציאות המורכבת לצד נכות, יודעים לייצג נכונה את הצרכים והציפיות שלהם, ולקדם במשותף תכניות חיוניות למען המשפחות והקהילה, שעליה הם נמנים. בקבוצה משתתפים 15 הורים לילדים עם מוגבלויות שונות. הקבוצה האמורה מייצגת את כלל משפחות אלה בעיר, באחריות הדדית ובאחווה לקידום ההכרה בשונות, להכלה וליצירת אפשריות בחירה בכל תחומי החיים. הפעילות מלווה על ידי גורמים מקצועיים ברשות ועל ידי עובדת סוציאלית מהמחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה. פעיליה שעברו הכשרה עם אנשי מקצוע לקידום ופתוח שירותים למדו כיצד לבנות תוכנית עבודה, להטוות דרכי פעולה תוך מימוש יעדים ומטרות שהציבו לעצמם, אשר יתאימו לצרכי בני המשפחות. מירי, מחברות הקבוצה: "בני בן 19, לומד בבית הספר חצב בעיר. בחרתי להיות חלק ממנהיגות ההורים מאחר ולנו שחיים ויודעים את הקשיים ואת הרגעים הטובים, יש את היכולת להאיר דברים שהאחר אינו מודע להם. אחת ממטרותינו היא להראות לחברה הנורמטיבית שילדינו הם בני אדם שווים לכל דבר ועניין וכי לכולם יש זכות הוגנת להיות חלק מתושבי עירם וליהנות מרווחתה" עוד הוסיפה האם ואמרה: "ילד מיוחד מהווה אתגר לא פשוט, יחד עם זאת מעניק הזדמנות מעצימה". ביום שני האחרון התקיים ערב חשיפה ראשון של הקבוצה, באודיטוריום היכל התרבות בהשתתפות פעיליה לרבות הורים נוספים לילדים עם מוגבלויות, נציגי הרשות המקומית הנוגעים בדבר וקרואים נוספים. מ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק המינהל לשילוב חברתי מוטי עג'מי, ברך על המיזם מתוך חשיבותו ההומאנית והדאגה לאחר ואמר: "העיר ראשון לציון רואה חשיבות רבה בפיתוח מענים לכלל תושביה. אוכלוסיית הילדים והבוגרים עם מוגבלויות חשובה לנו לאין ערוך ואנו עושים כל שלאל ידינו על מנת לספק את השירות הטוב ביותר עבורה. אני מברך על הקמת הקבוצה, אשר תאפשר לרשות ראייה רחבה יותר ומעמיקה של ההתמודדויות והקשיים אותם חווים בני משפחות מיוחדות אלה, מה שיאפשר שיתוף פעולה פורה בין הצדדים". הורים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות, מוזמנים להצטרף לקבוצה. טלפון 9689930 - 03 ortalsh@rishonlezion.muni.il  
חדשות העיר

art