X

"להקל על הזוכים"

  • כ"ח תשרי התשע"ח

רונן דמארי

  השבוע העביר דורון אוזן הצעה לדיון למליאת הוועדה לתכנון ובנייה הנוגעת לשינוי קריטריון "המכירה" בדיור בר השגה ע"פ המתווה לדיור. בהצעתו מסביר אוזן: "התקבלו בלשכתי פניות רבות ממשפחות שזכו בהגרלות שיזמנו לצעירי ראשון, בנחלת ובכלניות, אשר סיפרו לי על הקושי המצטבר של השכרה בכל תקופת הבנייה ובמקביל תשלום המשכנתא. מדובר בתופעה די דומה שמתגלגלת לפתחם של זוכי מחיר למשתכן אשר טופלה בסופו של דבר לפני כחודש ע"י שר האוצר משה כחלון, שהחליט לתת אפשרות למכור את הנכס עד 7 שנים מרגע הזכייה בהגרלה או 4 שנים מרגע קבלת היתר, בתקופה שלנו קבענו  שלא ניתן למכור את הנכס עד שיעברו 4 שנים מרגע קבלת טופס 4". אוזן מציע כי העירייה תאמץ את ההחלטה שהתקבלה בפרויקטים של מחיר למשתכן ובכך תקל על הזוכים ותאפשר לאלו שזכו בעבר ולאלו שיזכו בעתיד ליהנות מכך. עוד מציע אוזן לאפשר את מכירת הנכס לאחר 5 שנים מקבלת היתר או שנתיים מקבלת טופס 4. אוזן המכהן כיו"ר הוועדה לדיור בר השגה מסר ל"גל גפן": "לדעתי יהיה נכון לבחון מחדש את הסעיף האוסר השכרה לתקופה של 5 שנים לאור התיקונים שעשתה המדינה בהגרלות של "מחיר למשתכן" בה היא מאפשרת להשכיר את הנכס מהיום הראשון ולאפשר רק לזוגות צעירים עם 2 או 3 ילדים בלבד להשכיר את הנכס עקב התרחבות משפחתית לאחר שנתיים מיום קבלת הדירה. זה יהיה נתון לשיקול דעת הוועדה משום שישנה אפשרות וודאית שמרגע הזכייה בפרויקט ועד לסיום בנייתו, המשפחה התרחבה לכן יש לשקול להקטין את מספר השנים האוסרים השכרה".   מהעירייה נמסר בתגובה: "הנושא יידון".  
דורון אוזן
חדשות העיר חדשות העיר משני

art