X

תמונות דרך

  • כ"ז תשרי התשע"ח
לאחרונה הסתיימו צילומי העונה השנייה של הסדרה הישראלית פאודה, שתעלה בחודשים הקרובים על המסך. כדי לשמור את הרגעים המיוחדים מהצילומים, בחרו צוות ההפקה והשחקנים להפיק ספר תמונות דרך חברת לופה, המתעד את החוויות הנבחרות שנתפסו בעדשת המצלמה מ-60 ימי הצילום של הסדרה. צילום:  נטי לוי
כללי

art