X

מתכוננים לגיוס לצה"ל

  • י"ג תשרי התשע"ח

מי ליאור

לקראת הגיוס לצה"ל: בחודש דצמבר יתקיים יום סימולציה אשר ידמה מיונים ליחידות צה"ל. בימים אלה החלו המשימות המקדימות בביקורים נקודתיים בבתי הספר, המהווים מפגש בלתי אמצעי עם התלמידים אשר עומדים על סף גיוסם לצה"ל במטרה להעניק להם ארגז כלים תואם העדפותיהם ובחירתם. בשבוע שעבר פקדו נציגי מרכז ההכנה לצה"ל והמשנה לראש העירייה ומחזיק תיק הנוער והצעירים, דורון אוזן, שני תיכוניים ופתחו בפניהם היצע רחב של אפשרויות שיקל עליהם בבחירת השירות בצה"ל, תוך עידוד שירות משמעותי. בשיח שנערך עמם דיבר סגן לידן סליקו, ראש מדור מורשת קרב בצה"ל על משמעות הגיוס לצה"ל בכלל וחשיבות ההתגייסות ליחידות קרביות בפרט. סליקו סיפר על חלק מהמבצעים שבהם השתתפו לוחמי היחידות השונות, אשר גילו מוטיבציה יוצאת דופן ואחוות לוחמים מרשימה, כמו גם על נחישותם להשגת המטרה והנפת הדגל לאחר כיבושה. בפני התלמידים הוצגו בין היתר כלי תחמושת ולוחמה; רובוטים, חליפת פח"א (לפעילות חבלנית) מכונות ליריית רימונים, מרגמות, טיל לאו, כלי נשק שונים, תוך שאפשרו לצעירים לחוות את חווית האחיזה הראויה בכלים אלו. ניידת קהילה מטעם לשכת הגיוס יחידת מיטב, עמדה לרשות התלמידים לכל שאלה הנוגעת לתהליכי גיוס. באותו מעמד הגישו התלמידים בקשות ומסמכים לשינוי תפקידם וייעודם ובנוסף, בקשות לשינוי מועד הגיוס ועוד, מה שחסך להם זמן המתנה למענים טלפוניים. דורון אוזן, המשנה לראש העירייה ומחזיק תיק נוער וצעירים: "נושא ההכנה לצה"ל קרוב ללבי ועומד לנגד עיניי מאז ומתמיד, בשל חשיבותו ומתוך הערך חשוב ביותר בהגנה על המולדת בזרועות הים היבשה והאוויר. אני שמח על הצלחת המיזם שהקמתי לפני שבע שנים, אשר מעודד את בני הנוער לחשיבה אידיאולוגית ורצון עז לתרום את חלקם למשימת השליחות הלאומית שלנו". דינה אזולאי, רכזת הכנה לצה"ל עירונית, ברכה את הצעירים ואמרה להם בין היתר כי עליהם לעשות את המיטב בכל מקום אשר בו הצבא זקוק להם. "אני בטוחה כי כל אחד מכם יגיע לשרות משמעותי ואיכותי". אמרה ואיחלה למתגייסים העתידיים הצלחה רבה. בסייפא לדברים ציינה כי מרכז הכנה לצה"ל נותן מענה רחב להורים וילדיהם בכל הנושאים הנוגעים להליכי הגיוס, התנדבות ושרות לאומי. ניתן לקבל את המענה גם במרכזי הנוער בשכונות.
חדשות העיר

art