X

"מתקני חנייה לאופניים חשמליים"

  • י"ב תשרי התשע"ח

רונן דמארי

בהצעתו מציין עידן מזרחי בין היתר: "כיום בבתי הספר קיימים מתקנים לחניית אופניים בכניסה לבתי הספר בעיר. מתקנים אלו לא נותנים מענה מתאים למידות האופניים איתם מגיעים התלמידים מידי בוקר לבית הספר. הרכיבה על אופניים חשמליים הפכה להיות חלק בלתי נפרד משגרת החיים של רבים תושבי העיר, ביניהם תלמידים". מזרחי טוען כי במקביל לחינוך לרכיבה בטוחה שכן היא חיונית עבור הרוכבים וסביבתם, הוא רואה צורך לאפשר להם להחנות אותם בצורה נכונה ובטוחה. כמו כן, מזרחי מציע כי יהיה נכון שבמקום תהיה מצלמה שמחוברת למוקד העירוני ובמידה ויש בעיה או גניבה תהיה אפשרות לאתר ולפעול לפי הצורך. מזרחי מסר ל"גל גפן": "לאחר סיור שעשיתי בעקבות פניות הורים ותלמידים, לא יכולתי שלא לשים לב לכך שהמתקנים עומדים ריקים, ומנגד, מספר רב של אופניים חשמליים קשורים לגדר בית הספר. החלפת המתקנים היא חיונית, אחרת לא רק שהמתקן סתם תופס מקום ללא תכלית, אם כי גם יוצר אי סדר בהנחת האופניים על גדר בית הספר. אני מציע החלפת המתקן והצבתו בקרבת המאבטח של בית הספר במטרה להביא לסדר ולתחושה ביטחון".
עידן מזרחי
חדשות העיר חדשות העיר משני

art