X

מגלים עניין בפינוי בינוי ברמת אליהו

  • ז' תשרי התשע"ח

רונן דמארי

בסיור קבלנים שהתקיים לאחרונה בעיר, הגיעו נציגי חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. המכרז הראשון שיצא לדרך ופורסם החודש היה לשני בניינים ראשונים ובהם 173 יחידות דיור שיקומו בשכונת נחלת יהודה, 61 מהן מיועדות לתושבי שכונת רמת אליהו שיעברו לשכונה החדשה במסגרת התוכנית.
ראש העירייה, דב צור, שפגש את נציגי החברות בבניין העירייה, אמר להם כי השתתפות במכרז היא למעשה השתתפות במהלך ציוני ראשון במעלה ובקידום פתרון ראוי, הולם וצודק לתושבי השכונה שבמשך שנים ניתנו לה פלסטרים כפתרונות זמניים "מדובר בתכנית המאתגרת ביותר שאני זוכר בכל ימי במועצת העיר, כבר למעלה מ-20 שנה. יש לנו עוד דרך ארוכה עד ליישום התכנית, אבל תושבי רמת אליהו יכולים כבר לראות את האור ולדעת שיש להם אופק אמיתי שיבטיח שינוי מהותי באיכות החיים בשכונה". ראש העירייה הוסיף ואמר כי הוא מעורב ומחוייב באופן אישי להצלחת הפרויקט.
המגרש שבו יבנו הבניינים החדשים ממוקם מזרחית לכביש 4 ובסמוך למחלף ראשון לציון, הוא משווק במחיר מינימום, שהוא נמוך משמעותית מערך הקרקע הריאלי, וזאת כדי שהיזם שיזכה במכרז, יקצה 61 דירות לתושבי רמת אליהו ואת יתרת הדירות יוכל לשווק בשוק החופשי.
בעירייה ובמינהלת רמת אליהו מקווים שזוהי סנונית ראשונה שתקדם את אחת מהתוכניות המורכבות שמקדמת העירייה. כבר עתה ישנם שני בניינים נוספים בשכונה שבהם הסכימו כל בעלי הדירות לקבל דירות חדשות בשכונות החדשות ומתוכננים בקרוב להתפרסם מכרזים נוספים לשכונות החדשות בצריפין.
במסגרת התוכנית כ-3100 יחידות דיור יחוזקו, 2700 יחידות דיור יפונו ויהרסו, 5700 יחידות דיור יבנו בשכונה ו-4000 יחידות דיור יבנו בשכונת נחלת עילית, צריפין ובמערב העיר.

 

מפגש נציגי החברות עם ראש העירייה דב צור
חדשות העיר חדשות העיר משני

art