X

תלמידי העיר ישגרו לוויין לחלל

  • ז' תשרי התשע"ח

מי ליאור

הם ישגרו לוויין לחלל: מדובר בתוכנית שנקראת 70/70, שבמסגרתה תוקם מגמה חדשה שתוכר כעבודת גמר ברמה של חמש יחידות לימוד לבגרות. מיד לאחר חגי תשרי יבחרו תלמידים מכתה י׳ המתעניינים בתחום ולומדים מתמטיקה, מדעים ותכנות לקראת חמש יחידות לימוד. התלמידים שיבחרו, ישתתפו בפועל בבניית לוויין על כל המשתמע מכך, החל מתהליכי מחקר ופיתוח, אנליזות, סימולציות, בדיקות ואפילו פיתוח עסקי, בצורה מאוד דומה למה שמתבצע בתעשייה. התלמידים יתחלקו לצוותי עבודה, בהתאם לתחומי האחריות בלוויין – תקשורת, מערכת החשמל, בקרת הכוון, תוכנה, בקרת חום, הנדסת מערכת ועוד, כאשר לכל קבוצה מדריך מקצועי אשר מוביל את צוות התלמידים בעזרת מתן משימות ועזרה בעת צורך. הפעילות תתקיים בשעות שלאחר תום הלימודים ולמשך שלוש שנים בתחנת קרקע של מעבדת חלל לשליטה ובקרה שתוקם בקרית החינוך גן נחום. מינהל החינוך בעיריית ראשון לציון מקדם את התוכנית היומרנית ובשיתוף מינהל שפ"ע והתקשוב העירוני יקימו ויציידו את המתחם החדש. המטרה המרכזית של התוכנית היא להעשיר בני נוער בתחומים הטכנולוגים כמו מדעי הפיזיקה, החלל ואלגוריתמיקה. במתחם הטכנולוגי החדש יוקם חדר נקי הכולל חיישנים שונים למדידות נתונים ומיקרו מחשב חזק ביותר. כמו כן, יוקמו מערכות לסינון אוויר בחדרים נקיים, צפיפות חלקיקים מזהמים אופטימלית ושמירה על לחץ אוויר גבוה בתוך החדר הנקי. תחנת הקרקע תצויד במקלטים-משדרים מרכזיים המשמשים לתקשורת מעבר-לאופק עם חובבי רדיו מרחבי העולם באמצעות אנטנה עוצמתית שתוצב על גג המבנה. מקלט נוסף ישמש לתקשורת לוויינית ולתקשורת פנים-ארצית, באמצעות זוג אנטנות כיווניות מתכווננות לשם קליטה מיטבית של לוויינים בשמיים. בנוסף, תבנה סדנא קטנה להלחמות ואלקטרוניקה שתשמש ליצירת כלים שונים לשימוש התלמידים עבור צרכיהם השונים – ניסוי, שילוב ולמידה מעשית על תחום האלקטרוניקה. ראש  העירייה,  דב צור, אמר: "עיריית ראשון לציון תומכת, מעודדת ודוחפת את תלמידי העיר להתמודד עם אתגרים ולהגשים חלומות. שיגור לוויין לחלל בגיל כה צעיר זה בהחלט אתגר מרגש ואני מאחל לתלמידים הצלחה מרובה. אנחנו פועלים להכין את התלמידים שלנו לעתיד ואין ספק שהמקום של הטכנולוגיה יתפוס עוד ועוד מקום בעתידנו. אני שמח שמדינת ישראל על המפה גם בתחום הזה״. מחזיקת תיק החינוך, חברת המועצה פרופ' תמי רונן הוסיפה: "תלמידי העיר שיבחרו למשימה, ירכשו כלים ומיומנויות שייקחו איתם לעולם האקדמי ובהמשך לקריירה שיפתחו. אני מאחלת להם הצלחה במשימה".  
כללי

art