X

הורים בראשל"צ מתנגדים להדתה

  • כ"ב אלול התשע"ז
מי ליאור השתתפותו של רב קהילת חב"ד בטקס פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר רוזן, אשכולות ושלמון, בישרה מבחינת נציגות ההורים של "ראשון חופשית" את הסנונית הראשונה המבשרת את שעתיד לבוא. מכתב המחאה ששוגר לשלוש מנהלות בתי הספר, מפרט את עמדת פעילי "ראשון חופשית" ומנמק את התנגדותם. במכתב נכתב: "גופים חיצוניים הנכנסים לבית הספר ו"מרביצים תורה" בתלמידים, נמנים על גרעינים תורניים, עמותות דתיות, תנועת חב"ד, בנות שירות לאומי ועוד. מטרתם של גופים אלה להחדיר ערכים יהודים אורתודוקסיים לילדי זרם החינוך הממלכתי, המורכב ברובו מתלמידים המגיעים מבתים חילוניים". עוד ציינו הפעילים כי חדירה של תכנים אורתודוקסיים הלכתיים לספרי הלימוד בכל המקצועות, בכמויות גדולות, ללא קשר לחומר הנלמד, כמו חשבון ומדעים, באופן גלוי ובאופן סמוי, מעיד בלי ספק על כוונת מכוון. בהסגתם נכללים גם לימודי תרבות יהודית ישראלית, מקצוע שלטענתם מכיל תכנים אורתודוקסיים הלכתיים, הזרים לאופיים החילוני ולאורחות חייהם של התלמידים וההורים. "שמנו לעצמנו למטרה לבלום את תהליך ההדתה הפושה במוסדות החינוך בעיר", נכתב תוך דגש כי אין להם דבר נגד היהדות: "אנו מתנגדים לתהליכים שמטרתם להפוך את הילדים ל"חומר ביד היוצר" באמצעות אינדוקטרינציה דתית החפה מכל ביקורת וקיומו של הספק, שבסופה ילדינו הגדלים בבתים המבוססים על ערכים חילוניים, יחזרו מבית הספר כשבאמתחתם ערכים שונים בתכלית, אשר גורמים למצבי בלבול וחרדה וחילוקי דעות בתוך המשפחה". עוד הדגישו במכתב המחאה, כי על הורים המעוניינים בחינוך דתי, לשלוח את ילדיהם למערכת החינוך הממלכתית דתית, או למערכת החינוך העצמאית של החינוך החרדי וטענו: "לנו כהורים חילוניים, יש רק מערכת חינוך אחת במסגרת הציבורית: מערכת החינוך הממלכתית. במסגרתה של מערכת זו הנך אמונה על ניהולו של בית הספר, חינוכם של ילדינו והקניית ערכים התואמים להשקפת העולם החילונית האוניברסאלית". לדבריהם: "בעידן הפוסט מודרני והשינויים הגלובליים, אנו רוצים לחנך את ילדינו היום להיות אזרחי המחר, אזרחי העולם, המובילים את פריצות הדרך המדעיות למען האנושות, מתכננים את בנייני העתיד וכותבים הגות פילוסופית ודעת וכל זאת תוך התכתבות עם אירועי ההיסטוריה במבט נאורופרוגרסיבי, מתוך השפע הרגשי והמחשבתי שהקדשנו לצקת להם עוד בהיותם רכים בשנים. השפע הרגשי והמחשבתי צומח מאותם ערכים חילוניים, אשר התהוו בתנועות ההשכלה החל מהמאה ה-16 הכוללים בין היתר: ליברליזם, פלורליזם, דמוקרטיה, שיוויון בין בני האדם ושיוון בין המינים, חשיבה ביקורתית, הטלת ספק ועוד ועוד, ערכים העומדים בסתירה לערכים של הסתגרות, התבדלות והצגת אמיתות מוחלטות מבית מדרשה של תנועת חב"ד או כל תנועה תורנית באשר היא. תפיסות העומדות בבסיס האיסור המצמית. אנו אנשי המותר, האופטימי, המתרגש מכל המצאה חדשה, מכל דיאלוג בין דעות שונות ומגוונות, גם אם בסוף לא מסכימים. זוהי צמיחה". נחזור ונאמר כי חב"ד היא תנועה משיחית, שאחת ממטרותיה המוצהרות הינה החזרה בתשובה, באמצעים מסווים ואיטיים תוך טפטוף רך של תכנים ובלבול המוסר. זו ודאי אינה אחת ממטרות בית הספר שלך ובוודאי אינו עומד ברצף החזון החינוכי, ערכי ניהולי שלך". "אין הרבה מהמשותף בין רבני חב"ד לבין תלמידי בית הספר והוריהם: לא במנהגים, לא באמונה, לא באורחות החיים ובטח לא בנפש פנימה. אנו בטוחים כי לאחר מחשבה נוספת תשתכנעי בצדקת טענותינו, ומבקשים כי לעתיד לבוא, תימנע כניסתם של גורמים שאופיים ומטרותיהם כה זרים ואף מנוגדים לאופייה ומטרתה של קהילת בית הספר, על תלמידיה והוריה". "ראשון חופשית", הפועלת בשיתוף "הפורום החילוני", מתחייבת להמשיך ולעקוב אחרי גילויי הדתה במערכת החינוך ולהגיב בהתאם, כך בסייפא של מכתב המחאה. ממחוז מרכז במשרד החינוך נמסר כי: "למנהלי בתי הספר יש סמכות לחשוף את התלמידים לתכניות העשרה מגוונות, והמשרד סומך על שיקול דעתם".
אילוסטרציה
חדשות העיר חדשות העיר ראשי

art