X

הוקרה למתנדבים

  • ט"ו אלול התשע"ז

רונן דמארי

המשרד לשוויון חברתי ערך השבוע אירוע הוקרה למתנדבי מיזם יחידות סגולה, מכל רחבי הארץ. בכנס מרגש מאוד, בו לקחו חלק כ 300 מתנדבות ומתנדבי יחידות סגולה, העניקה זהרה כהן, מנהלת מיזם יחידות סגולה במשרד לשוויון חברתי, תעודות הוקרה למתנדבות ולמתנדבי יחידות סגולה בבית החולים אסף הרופא על תרומתם לקהילה ולרווחת האזרחיות והאזרחים הוותיקים המאושפזים בבית החולים אסף הרופא. באות ובאי הכנס שמעו הרצאה מרגשת על התמודדות בחיים מפיה של רונה רמון, אלמנתו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל, ומפיה פרופסור רות בן ישראל, זוכת פרס ישראל ומשפטנית בת 86 שעדיין פעילה חברתית ואקדמית.  יחידות סגולה הוא ממיזמי הדגל של המשרד לשוויון חברתי, במסגרתו מתנדבים אזרחיות ואזרחים ותיקים למען אזרחיות ואזרחים ותיקים המאושפזים בבתי חולים. במהלך שלוש שנות פעילותו של המיזם, הצליחו המתנדבות והמתנדבים להגיש סיוע ליותר מ-100,000 אזרחיות ואזרחים ותיקים מאושפזים. בנוסף, הצליחו המתנדבים למצות זכויות בהיקפים של מיליוני שקלים עבור האזרחיות והאזרחים הוותיקים המאושפזים. המיזם פועל בעשרה בתי חולים ברחבי הארץ, ובהם בבית החולים אסף הרופא, ומפעיל יחידות מתנדבים בבתי החולים הללו שעניינם מיצוי זכויות האזרחיות והאזרחים הוותיקים המאושפזים ובני משפחותיהם. המוקדים הללו מופעלים, כאמור, על ידי אזרחיות ואזרחים ותיקים, אשר מגיעים מידי בוקר לבתי החולים הנ"ל ופוקדים את חדרי האזרחים הוותיקים המאושפזים בבית החולים. מעבר למצוות ביקור החולים שיש בה מן הפגת הבדידות בשעתו הקשה של האדם המאושפז, הוותיקות והוותיקים המתנדבים מגיעים לאזרחיות ולאזרחים הוותיקים המאושפזים ומסבירים להם על זכויותיהם, מסייעים להם למצות אותן ומחברים אותם למיזם סגירת מעגלי הטיפול. השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל: "לאזרחיות ולאזרחים הוותיקים שלנו, דור המייסדים של המדינה, מגיע יותר ואנחנו עושים הכל כדי שימצו את זכויותיהם. יחידות סגולה הוא אחת מהזרועות החשובות של המשרד לשוויון חברתי להבטחת מיצוי הזכויות של האזרחיות והאזרחים הוותיקים. מצבם של האזרחיות והאזרחים הוותיקים משתנה נוכח מצבים בריאותיים, ובוודאי שנוכח אשפוז. ממילא וכתוצאה, גם זכויותיהם משתנות. באמצעות מתנדבות ומתנדבי יחידות סגולה, אנחנו מצליחים לעשרות אלפי ותיקות וותיקים מאושפזים מידי שנה. על כך, יבואו על הברכה והתודה המתנדבות והמתנדבים בעשרת בתי החולים, ובכלל מתנדבות ומתנדבי יחידות סגולה בבית החולים אסף הרופא".  
חדשות העיר

art