X

חגג יום הולדת

  • ז' אלול התשע"ז
חבר מועצת העיר, אבי חיים, חגג בשבוע שעבר יום הולדת משמחת במיוחד עם המשפחה האוהבת, חברים מהעירייה וגם חברי כנסת. גם גדעון סער הגיע להגיד מזל טוב.
כללי

art