X

נערכים לחגים – דרושות תרומות

  • ה' אלול התשע"ז

מי ליאור

עמותת "יד לדל" פועלת במישור "מתן והשלמת ביטחון תזונתי" למשפחות רבות המצויות בקשיים כלכלים דוגמא משפחת ו', משפחה ברוכת ילדים. אבי המשפחה חלה ונפל למשכב ולמעשה אין מי שיפרנס את המשפחה. רעייתו עובדת ככל יכולתה אך צרכי הבית רבים הם, יש בבית ילדים בגילאי בתי הספר והסמינרים שם למעשה המצב הוא מתחת לרף התחתון של העוני שזועק מקירות הבית. מספרים בעמותה. יאיר מורטוב יו"ר עמותת יד לדל ראשון לציון: "לקראת ראש השנה, יום כיפור וסוכות אנו מקיימים את מבצע חג שמח, חג שבע, שמטרתו לתת את הסעד למשפחות הנצרכות תושבות העיר ולהעניק להם סלי מזון מורחבים במיוחד, להקל עליהם להיערך לחגי תשרי כך שגם הם יוכלו לקבל את החגים בשובע ובשמחה. אך המצב כיום הוא מסובך מבחינת גיוס התרומות, בתקציב לכך חלה ירידה של יותר משמונים אחוז בהכנסות התרומות. בימים אלו אנו מחכים לראות מהו הסכום שוועדת התמיכות ברשות המקומית ראשון לציון אישרה לעמותה לשנת 2017, על כן באנו לפנות אל תושבות ותושבי העיר לעצור לרגע, לקרוא את הדברים ולהצטרף ולסייע. יש לציין שעמותת "יד לדל" היא מפעל חיים רב שנים שהתחיל עוד לפני שנים רבות ואנו מקווים שנוכל בעוד פחות מחודש, להמשיך את הפעילות למרות המצב הכספי והמאמצים יום וליל להשגת התקציב. בימים אלה קיבלנו אישור פטור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת רשות המיסים, דבר שיקל על התורמים לקבל החזר מס על התרומות. ניתן לעשות העברה/הפקדה בנקאית לחשבון העמותה בבנק אוצר החייל סניף 374 מ.ח. 10455 ע"ש עמותת יד לדל ראשון לציון אנו מברכים את תושבי העיר וידידי העמותה בברכת "וייתן", כלומר הנתינה היא הקבלה שנה טובה".
חדשות העיר

art