X

מנתוני משרד החינוך שוב: ראשון לציון במקום הראשון באחוז הזכאים לבגרות בקרב 7 הערים הגדולות

  • ב' אלול התשע"ז

מי ליאור

משרד החינוך פרסם השבוע את "תמונת החינוך" לכל הרשויות בישראל. מדובר במדד חדש שיזם משרד החינוך הכולל שורה של פרמטרים, הנכללים תחת קטגוריות של למידה והישגים, התמדה ונשירה וערכים ואקלים חינוכי. בפרק הלמידה וההישגים,  עולה כי גם בשנת הלימודים תשע"ו, ראשון לציון עומדת בראש שבע הערים הגדולות בישראל באחוז הזכאות לבגרות בעיר עם 76.6% בזכאות בקרב הלומדים בעיר. כמובן שאחוז הזכאות המתייחס למתגוררים בעיר גבוה יותר. למעשה מתוך 12 מקיפים בעיר, חצי מהם מציגים נתונים מרשימים של למעלה מ-90% זכאות לבגרות, כאשר שניים מהם עברו את ה-98% זכאות. במינהל החינוך מציינים כי כל בית ספר ממפה עצמו, בודק עצמו ופועל להמשך השיפור כל העת. גם מן העבר השני, נראה כי יש מאמץ אדיר למנוע נשירה ולעודד התמדה בלימודים, כך למשל עומד אחוז הנשירה ב-12 המקיפים על פחות מחצי אחוז, נמוך משמעותית מהממוצע הארצי.ראש העירייה, דב צור, אמר: "הנתונים מראים כי המערכת יציבה, וממשיכה לעבוד באופן שיטתי ומקצועי להעמקת ההישגים של תלמידי העיר, תוך חתירה מתמדת למצוינות ושיפור. ניתן לראות כי שמרנו על יציבות תחום הזכאות לבגרות, אנו גאים על כך שרשמנו עלייה בכל הקשור לזכאות לבגרות מצטיינת, ואף עברנו את הממוצע הארצי. נרשמה עלייה בניגשים לבגרות 5 יח"ל באנגלית ועלייה משמעותית בניגשים לבגרות 5 יח"ל מתמטיקה, ובשני הפרמטרים אנו עוברים את הממוצע הארצי. לצד השמירה על הישגי הזכאות, אנו ממשיכים במגמת צמצום הנושרים ממערכת החינוך. המשימה המורכבת - ובמיוחד במערכת עירונית כל כך גדולה, שמכוונת לקידום הישגים ומצוינות - היא לצמצם את מספר התלמידים הנושרים משורותיה. אנו שמחים וגאים שראשון לציון רשמה ירידה נוספת באחוז הנושרים וכי אחוז הנושרים נמצא מתחת לממוצע הארצי.בכל הקשור למדדים הקשורים לערכים ואקלים לימודי, נרשמה מגמת עלייה, בין היתר, בעידוד מעורבות חברתית ואזרחית, קידום סובלנות כלפי האחר ובאחוז הגיוס לשירות צבאי".צור הוסיף ואמר כי "אנו נמשיך בקידום מואץ של מצוינות, יזמות וחדשנות חינוכית על כל הרצף החינוכי במטרה להכין את תלמידנו לאתגרי המאה ה-21. בהזדמנות זו נודה לכל המנהלים והמנהלות וצוותי ההוראה על המלאכה המתמדת למען ילדי העיר". צור הודה לראש מינהל חינוך, ד"ר שוש נחום ולצוותה, על הובלת מערכת החינוך כולה להישגים המרשימים. מלבד הנתונים הפדגוגים, בעירייה גאים גם בעובדה כי שבעה מקיפים עברו את הממוצע הארצי לעידוד למעורבות אזרחית. בתחום הגיוס לשירות צבאי – הממוצע הארצי לגיוס בנים עומד על 93%, וכל המקיפים העירוניים עומדים על למעלה מ-94%. שניים מתוכם הגיעו ל-100% גיוס. בקרב הבנות בחינוך הממלכתי, כל המקיפים עוברים את הממוצע הארצי העומד על 93%.כמו כן, ארבעה מקיפים עוברים את הממוצע הארצי בשילוב תלמידי חינוך מיוחד בבית ספרם.מחזיקת תיק החינוך, חברת המועצה פרופ' תמי רונן, הוסיפה: "אנחנו גאים בצוותי ההוראה והמנהלים אשר לצד עבודה שיטתית של קידום הישגים, מציבים את הילדים במרכז ולא מוותרים על אף תלמיד, פועלים ליצור מעטפת ומערכת תמיכה וליווי לכל תלמיד עד הגעתו לי"ב שנים, ולהשארתו כחלק מקהילת בית הספר וחברת הילדים, כולל ילדים עם צרכים מיוחדים. יישר כוח למנהלים ולצוותים החינוכיים. תודתנו להם על העשייה המבורכת ורבת ההישגים". רשימת הערים הגדולות המובילות בזכאות לבגרות:עיר אחוז הזכאים בקרב הלומדים בעירראשון לציון 76.6%חיפה 76.1%תל אביב 72.2%פתח תקווה 71.6%באר שבע 70.5%אשדוד 67%ירושלים 42.8% צילום: עיריית ראשון לציון
חדשות העיר חדשות העיר משני

art