X

לשכת ראש העיר מתרחבת

  • ב' אלול התשע"ז

רונן דמארי

תום ברמן, עוזר חדש לראש העיר התמנה לתפקיד בימים אלה: שכרו ההתחלתי של ברמן יהיה 25 אחוזים משכר מנכ"ל, כאשר בהמשך הוא צפוי לגדול עד ל – 35 אחוזים משכר מנכ"ל. את התפקיד אייש עד לאחרונה יוסי וולף, שקודם לתפקיד ראש מטה ראש העיר, תפקיד חדש במערכת העירונית בעיר.
גורם בעירייה הסביר כך את הצורך בהרחבת השורות בלשכת ראש העיר: "מה שקורה זה שיוסי קורס מכמויות הפניות והעומסים שיש עליו. יש הרבה חברי מועצה, הוא עונה, אכפתי מעורב ומבין מהלכים. הוא צריך לשבת בישיבות ארוכות ולהכין פרוטוקול. הוא מבין גם רגשית וגם מנטאלית, הוא מוריד הרבה מדב.
לדעתי יש מקום להוסיף כוח אדם ללשכה. אם הוא יהיה אפקטיבי כמו יוסי, זה יהיה ברכה. הוא עובד כל יום משמונה בבוקר עד תשע בערב. אתה פונה אליו, אתה מקבל תשובות שמזיזות דברים. הוא יד ימין חזקה".
אחד מחברי המועצה הוסיף: "עם כל הכבוד, אי אפשר לדבר כאן על בזבוז. אם יש עובדי עירייה שמתוסכלים מהשכר שלהם ובצדק, הם לא צריכים להסתכל על מקרה כזה שבו ראש העיר מממש זכות שמוקנית לו כחוק. את השכר של עובד העירייה הוא לא יכול להעלות סתם כך, אבל הוא בהחלט יכול לקלוט עוד מישהו שיסייע לו בעבודה השוטפת. בסופו של יום, התושבים ייצאו נשכרים".יוסי וולף צילום: סיוון פרג'
חדשות העיר חדשות העיר משני

art