X

מערכות טכנולוגיות מתקדמות במגרשי הספורט בעיר

  • כ"ב אב התשע"ז

רונן דמארי

  מכירים את זה שאתם רואים מגרש ספורט מואר אבל אף אחד לא משחק בו וכל מה שאתם חושבים זה שחבל על החשמל? במסגרת תכנית לחיסכון והתייעלות אנרגטית שמקדם אגף החשמל בעירייה, יצא לדרך פיילוט בחמישה מגרשי ספורט ברחבי העיר שבהם שולבו אמצעים טכנולוגיים לניצול חכם יותר של התאורה במקום. בכל אחד מחמשת המגרשים בוצעה שיטת בקרה ושליטה שונה, בכדי לבדוק את האופציות השונות ולהחליט בסופו של דבר על האפשרות הטובה ביותר. למערכות שיוטמעו במגרשים תהיה אפשרות שליטה על כיבוי והדלקה של גופי התאורה במגרש באופן אוטומטי בהתאם לחיישני התנועה, אם באופן ידני מקומי, או מרחוק. הבקר יגביל את הפעלת התאורה לזמנים קבועים מראש על פי שעון אסטרונומי. כלומר התאורה תפעל אך ורק בשעות הפעולה המוגדרות כאשר חיישני התנועה מדווחים על נוכחות במגרש. כך למשל במגרש בבית הספר ידלין, הותקנה מערכת בקרה עם גלאי נפח, במגרש בבית הספר עדיני הותקן לחצן הדלקה בכניסה למגרש עם טיימר. לפני הניתוק מופעלת צ'קלקה וצופר המתריעים שיש ללחוץ שוב. במגרש בבית ספר רעות הותקנה מערכת בקרה עם גלאי תנועה אלחוטיים, במגרש ספורט המנהיגים הותקנה מערכת בקרה עם גלאי לייזר המזהים תנועה ובמגרש ספורט הציונות הותקנה מערכת בקרה עם מצלמות אנליטיות, המאפשרות לסמן את אזור המגרש שבו תתבצע ההדלקה מרגע זיהוי התנועה. יש לציין כי קיימת אופציית חיבור למוקד העירוני לצורך שליטה ובקרה מרחוק בתאורת מגרש הספורט. כלומר מצב מערכות התאורה יוצג בזמן אמת בכל אחד מהמגרשים. בנוסף, מערכת בקרת התאורה וחיישני התנועה יאפשרו קריאת נתוני מוני אנרגיה כך ניתן לקבל את נתוני צריכת החשמל בכל אחד מהמגרשים. כמו כן, התאורה במגרשים הוחלפה לתאורת לד המאפשרת חיסכון של יותר מ-50% מצריכת החשמל. חבר המועצה ומחזיק תיק שפ"ע בעירייה, אבי חיים, אמר: "לצד החלפת התאורה העירונית ברחבי העיר בנורות לד, אנחנו מתכוונים לעשות זאת גם במתקנים עירוניים כדוגמת מגרשי ספורט. הפיילוט המדובר מאפשר לנו להשתמש באמצעים טכנולוגיים לצמצום צריכת החשמל מבלי לפגוע בפעילויות הספורט והפנאי לתושבי העיר. אני מודה לראש העירייה, דב צור, שמאפשר לנו לבחון כל העת פתרונות לייעול המערכת ושיפור השירות לתושב".      
חדשות העיר חדשות העיר משני

art