X

להציל את נטע/ (ברזל) ערן בר-גיל

  • כ"ג תמוז התשע"ז
שרי, ‬אשתו‭ ‬של‭ ‬עבריין‭ ‬מבוקש, ‬מתלבטת‭ ‬אם‭ ‬להיכנס‭ ‬לתחנת‭ ‬המשטרה‭ ‬ולהסגירו; ‬מירי‭ ‬מכינה‭ ‬את‭ ‬ילדיה‭ ‬לשיחה‭ ‬גורלית‭ ‬שבה‭ ‬יגלה‭ ‬להם‭ ‬בעלה‭ ‬את‭ ‬סודו; ‬שרון‭ ‬חוזרת‭ ‬לבית‭ ‬הוריה, ‬לאחר‭ ‬שנים‭ ‬של‭ ‬ניתוק; ‬ושולי‭ ‬נפרדת‭ ‬מבני‭ ‬משפחתה‭ ‬ומהבית‭ ‬שבו‭ ‬התגוררה‭ ‬כל‭ ‬חייה, רגעים‭ ‬לפני‭ ‬מותה‭. ‬מה‭ ‬משותף‭ ‬לכל‭ ‬הדמויות‭ ‬האלה, ‬ולגיבורות‭ ‬הנוספות‭ ‬המספרות‭ ‬את‭ ‬סיפוריהן‭ ‬ברומן? ‬כולן‭ ‬משתפות‭ ‬את‭ ‬הקוראים‭ ‬ברגעים‭ ‬של‭ ‬פעם‭ ‬בחיים, ‬ברגעי‭ ‬ההכרעה‭ ‬שיעצבו‭ ‬את‭ ‬גורלן‭ ‬ואת‭ ‬עתידן; ‬כולן‭ ‬עושות‭ ‬זאת‭ ‬בכנות‭ ‬שוברת–לב‭,‬בלי‭ ‬הסתרות‭; ‬וכולן‭ ‬פוגשות‭ ‬בדיוק‭ ‬ברגעים‭ ‬המכריעים‭ ‬של‭ ‬החיים‭ ‬את‭ ‬הגיבור‭ ‬המסתורי‭ ‬של‭ ‬הרומן, ‬נטע‭ ‬הרלב. ‬דרך‭ ‬סיפוריהן‭ ‬של‭ ‬הנשים‭ ‬נחשפת‭ ‬בהדרגה‭ ‬דמותו‭ ‬של‭ ‬נטע‭ ‬ומתגלים‭ ‬סודותיו‭ ‬ותשוקותיו‭ - ‬אדם‭ ‬של‭ ‬חומר‭ ‬ורוח, ‬של‭ ‬מוות‭ ‬וחיים, ‬של‭ ‬הרס‭ ‬ויצירה‭. ‬ להציל‭ ‬את‭ ‬נטע (ברזל) ‬הוא‭ ‬רומן‭ ‬המצליח‭ ‬לתאר‭ ‬את‭ ‬הרגעים‭ ‬ואת‭ ‬המפגשים‭ ‬הבלתי–צפויים‭, ‬המשנים‭ ‬את‭ ‬מסלול‭ ‬חיינו‭. ‬ במבנה‭ ‬ספרותי‭ ‬נועז‭ ‬ומתוחכם‭ ‬מביא‭ ‬ערן‭ ‬בר–גיל‭ ‬את‭ ‬קולותיהן‭ ‬ואת‭ ‬סיפוריהן‭ ‬של‭ ‬נשים‭ ‬בלתי–נשכחות‭ ‬בעיצומו‭ ‬של‭ ‬משבר‭, ‬ודרכן‭ ‬את‭ ‬דמותו‭ ‬של‭ ‬נטע‭ ‬הרלב‭ ‬ואת‭ ‬סיפורו‭, ‬סיפור‭ ‬של‭ ‬גאולה‭ ‬הנמצאת‭ ‬ביצירה‭ ‬ובאהבה‭. ‬זהו‭ ‬רומן‭ ‬הנוגע‭ ‬בידיים‭ ‬חשופות‭ ‬בחומרי‭ ‬הגלם‭ ‬של‭ ‬הקיום‭, ‬ומתבונן‭ ‬כיצד‭ ‬הם‭ ‬נהפכים‭ ‬לחיים‭: ‬איך‭ ‬נהפך‭ ‬גוף‭ ‬לנפש‭, ‬איך‭ ‬נהפך‭ ‬חומר‭ ‬ליצירת‭ ‬אמנות‭, ‬איך‭ ‬נהפכות‭ ‬מילים‭ ‬לספר‭. ‬ ערן‭ ‬בר–גיל‭, ‬סופר‭ ‬ומשורר‭, ‬מחברן‭ ‬של‭ ‬אחת–עשרה‭ ‬יצירות‭, ‬זכה‭ ‬בפרסים‭ ‬ספרותיים‭ ‬רבים‭.‬ להציל‭ ‬את‭ ‬נטע (ספרו השמיני) ‬ראה‭ ‬אור‭ ‬בשנת‭ ‬2008‭, ‬בשם‭ ‬´ברזל´‬‭. ‬בשנת‭ ‬2017‭ ‬עובד‭ ‬הרומן‭ ‬לקולנוע‭ ‬בידי‭ ‬ניר‭ ‬ברגמן‭ ‬ וערן‭ ‬בר–גיל‭.‬
ספרים חדש על המדף

art