n
דף הבית / יעוץ משפטי / עובדים מגלים – מתי צריך לשלם שעות נוספות לבעלי משכורת גלובלית?

עובדים מגלים – מתי צריך לשלם שעות נוספות לבעלי משכורת גלובלית?

דע את זכויותיך בדיני עבודה - תנאים להסדר שעות נוספות גלובליות

אבי מור יוסף
צילום: פרטי

עו"ד אבי מור יוסף

 

ככלל, מעסיק אינו יכול לשלם לעובד שכר גלובלי המגלם בתוכו שעות נוספות ועליו לבצע מעקב אחר שעות העבודה ולשלם לעובד בנפרד עבור שעות נוספות.

כמו כן, ככלל יש חובה לשלם תוספת שעות נוספות גם בעבור תוספות שכר קבועות (כמו תוספת ותק) ותוספות שכר עבור תפוקה (כמו פרמיות).

למעשה, קיימת פסיקה לפיה קיימים מקרים בהם גם אם העובד חתם על הסכמה לפיה השכר שלו יהיה שכר גלובלי כולל תשלום על שעות נוספות אין כל ערך להסכמה זו כיוון שהיא נוגדת את מטרת חוק שעות עבודה ומנוחה ועל המעסיק לשלם הפרשים לעובד בגין אי תשלום שעות נוספות.

לצורך חישוב שווי השעות הנוספות לעובד השכר גלובלי יש לחשב את בסיס ערך השעה באמצעות חלוקת השכר (כולל התוספות כאמור) ב-182 שעות. כך לדוגמא עובד עם שכר בסיס של 6,000 ש"ח שמקבל עמלות בשווי 2,000 ש"ח ועבד 10 שעות נוספות באותו חודש בערך 125% צריך לקבל תוספת בסך של כ-550 ש"ח לשכר (סה"כ 8,000 ש"ח שכר לחלק ל-182 שעות שווה כ-44 ש"ח, לכן ערך שעה נוספת אחת שווה כ-55 ש"ח ואת הסכום הזה צריך לכפול ב-10 השעות הנוספות שבוצעו).

להבדיל, על פי פסיקת בתי הדין לעבודה מותר לשלם לעובד תשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות במקום תשלום עבור ביצוע השעות הנוספות בפועל, ובלבד שהתשלום הגלובלי משקף באופן סביר את התמורה שהיה מקבל העובד לו היה נערך תחשיב מדויק של הגמול עבור השעות הנוספות.

בפועל, ההכרה בצורת תשלום זו כלגיטימית הותנתה על ידי בתי הדין לעבודה בהתקיימות מספר תנאים שנועדו להבטיח שתשלום התוספת הגלובלית הוא אינו כסות לקיפוח זכויות העובד.

פסק הדין בעניין סעש (ת"א) 30531-09-16 אורן חזקי – שמש חי אחזקות בע"מ שניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ביום 21/06/2019 על ידי כבוד השופטת יפית מזרחי לוי סוקר את התנאים המרכזיים להיותו של הסדר שעות נוספות גלובליות לגיטימי.

בהתאם לפסק הדין, ראשית, חייבת להיות הסכמה מצד העובד להסדר זה שתכלול גם הנחה לגבי ממוצע השעות הנוספות שהוא מקבל עליהן גמול שעות נוספות גלובלי כך שהסכמת העובד לצורת תשלום זו על הנחותיה תהא מושכלת ומדעת.

שנית, שיעור הגמול צריך להיות הוגן וסביר במובן זה שנדרש כי בממוצע, וכמכלול – מקבל העובד לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה. כלומר, אם יסתבר בנסיבות עניין קונקרטי כי הגמול אינו הוגן, שכן סדר הגודל של השעות הנוספות הנדרשות בפועל עולה על ההנחות של הגמול הגלובלי לא יינתן לו תוקף משפטי.

שלישית, המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, וזאת על מנת שמטרתו הסוציאלית של החוק תוגשם ועל מנת שניתן יהא לבחון באופן שוטף את הוגנותו של גמול השעות הנוספות אל מול שעות העבודה שבוצעו בפועל.

רביעית, ההסכמה צריכה למצוא ביטוי גם בתלוש השכר, שתהא בו הפרדה ברורה בין שכר היסוד לבין גמול השעות הנוספות הגלובלי.

הסדר תשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות יש לערוך בכתב על מנת לעמוד בתנאים שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה לתשלום גלובלי עבור שעות נוספות ויש ליידע את העובד בראש ובראשונה על שיטה זו של תשלום השכר בהודעה על תנאי עבודתו.

 

עו"ד אבי מור יוסף

 

**כתבה פרסומית. התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

קרדיט: FREEPIK

למה חשוב שיהיה לכם עורך דין נהיגה בשכרות

תפריט נגישות