n
דף הבית / צרכנות / חדלות פירעון מה זה ואיך זה קשור לפשיטת רגל?

חדלות פירעון מה זה ואיך זה קשור לפשיטת רגל?

ב- 15.9.2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

פשיטת רגל
צילום: Pixabay

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מחולל רפורמה בתחום חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים, ומטרותיו להציב את שיקומו הכלכלי של החייב כערך מרכזי בהליכי חדלות פירעון, להגדיל את שיעור החוב שייפרע לנושים, להגביר את היציבות והוודאות של הדין, לקצר הליכים ולהפחית את הנטל הבירוקרטי.

 

ניתן לקבל מידע במוקד השירות והתמיכה לתהליכי חדלות פירעון בפני הממונה בטלפון 5067*, ובאתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ניתן לקבל מידע מפורט על ההתנהלות בהליכי חדלות פירעון ליחידים ותאגידים. במוקד זה לא ניתן ייעוץ משפטי על ידי עו"ד לענייני פשיטת רגל או על ידי עורך דין והמוקד מאוייש על ידי צוות שאינו עורכי דין. אם ברצונכם לקבל ייעוץ על ידי עורך דין פשיטת רגל או הוצאה לפועל ניתן לפנות למשרדנו שאינו משרד ממשלתי בטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00.

 

בנוסף, החוק עורך שינוי משמעותי בבתי המשפט והרשויות השונות  המטפלות בהליכי חדלות פירעון:  כך הועברה הסמכות לדון בהליכי חדלות פירעון של יחיד הועברה מבית המשפט המחוזי לבית המשפט השלום), וכן הועברו הסמכויות לביצוע ההליך בחובות של עד 150,000 ש"ח לרשות האכיפה והגבייה.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – חדלות פירעון של יחיד

מהם שלבי הליך חדלות פירעון ולמה צריך בעצם עורך דין פשיטת רגל?

על מנת להיכנס להליך של חדלות פרעון נדרשת הכנת סט מסמכים ותצהירים אשר יוגשו לכונס הנכסים הרשמי.

סט מסמכים אלה מהווה את סך כל ההצהרות שלכם בטרם כניסה להליך.

דיווח לא נכון לא מדוייק או לא מלא של מלוא החובות שלכם יכול ליצור בהמשך הדרך בעיות בהליך פשיטת הרגל.

לכן ייעוץ מקדים עם עורך דין פשיטת רגל והכנת תיק פשיטת הרגל באופן מסודר ומלא היא תנאי הכרחי לתחילת ההליך.

בנוסף, בהמשך ההליך  תידרשו להכין דוחות הכנסות והוצאות לכונס הנכסים הרשמי. אמנם את הדוחות עצמם אתם תגישו בעצמכם למנהל המיוחד ואולם ההסבר על אופן הכנת הדוחות הינו חשוב והכרחי.

בהתאם לחוק, הליך חדלות הפירעון ייפתח במתן צו לפתיחת הליכים שלאחריו מתחילה תקופת בדיקה שמטרתה יצירת בסיס עובדתי ביחס למצבו הכלכלי של החייב וההתנהלות שהובילה לחדלות פירעונו.

במהלך תקופה זו ממונה נאמן לנכסי החייב ונאסר עליו לפרוע את חובותיו, אלא בהתאם להוראות החוק, וכן חלות עליו הגבלות שונות שמטרתן מניעת הגדלת החוב.

משמעות סעיף זה בחוק היא שאסור לחייב שנמצא בהליך פשיטת רגל להחליט שהוא פורע את החוב לאדם זה או לאדם אחר אלא עליו לשלם את הסכום החודשי אשר התחייב עליו במסגרת ההליך.

בסיום התקופה, הממונה ימליץ על תכנית לפירעון החובות ובית המשפט יקיים דיון בהצעתו שבסיומו ייתן צו לשיקום כלכלי.

 

צו לשיקום כלכלי פותח את השלב השני, שבו בהתאם להוראות צו השיקום הכלכלי, ממומשים נכסי היחיד או מנוהלים לשם פירעון חובותיו לנושיו, ובמקביל הוא נדרש לתשלומים עתיים מהכנסתו השוטפת לשם השבת חובות.

 

כאשר אין לחייב נכסים והכנסתו מספיקה רק לצרכיו החיוניים – יכול שיינתן  צו הפטר לאלתר.

הפטר – לאחר תום תקופת תכנית השיקום, יקבל החייב הפטר ו"יפתח דף חדש".

 

מי רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל על ידי עורך דין פשיטת רגל או לבד?

בהתאם לסעיף 102 לחוק חדלות פרעון רשאים להגיש בקשה לפשיטת רגל הגורמים הבאים:

היחיד-החייב. האדם אשר חייב כספים לנושים שונים

נושה-האדם שחייבים לו כספים

היועץ המשפטי לממשלה

מי הגורם המוסמך לדון בהליך?

בהתאם לסעיף 103 לחוק חדלות פרעון:

בקשת חייב יחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪  – תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בקשת חייב יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪ – תוגש באמצעות הממונה ותועבר באמצעותו לרשם ההוצאה לפועל.

בקשת נושה או היועץ המשפטי לממשלה – תוגש לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית המשפט המצוי במחוז שבו מתגורר היחיד או מצוי מקום עסקו העיקרי או נכסיו.

 

להלן בתי המשפט המוסמכים לדון בהליכי פשיטת רגל:

בית משפט השלום באר שבע

בית משפט השלום ירושלים

בית משפט השלום תל אביב

בית משפט השלום ראשון לציון

בית משפט השלום חיפה

בית משפט השלום נצרת

המצאת כתבי בי דין לממונה

בהתאם לתקנה 10א' לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019, המגיש בקשה, כתב בי-דין או מסמך אחר לבית המשפט, ימציא העתק ממנו לממונה בלא דיחוי.

 

תשלום אגרה

אגרה בעד הליכי חדלות פירעון של יחיד או תאגיד המוגשים לבתי המשפט תיגבה בהתאם לסכומים הנקובים בתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

כיום האגרה הינה 1600 שקלים לכל חייב.

 

ניתן לקבל מידע במוקד השירות והתמיכה לתהליכי חדלות פירעון בפני הממונה בטלפון 5067*, ובאתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ניתן לקבל מידע מפורט על ההתנהלות בהליכי חדלות פירעון ליחידים ותאגידים.

 

 

 

 

 

*כתבה פרסומית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

סליקת אשראי

מדוע חובה להציע סליקת אשראי בעסק?